Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Chceme podporovať sociálnu ekonomiku

Patrícia Medveď Macíková
  Strana HLAS pred dvomi týždňami predstavila návrh na zriadenie Agentúry pre správu prebytočného štátneho majetku, ktorý by mal byť presunutý...

 

Strana HLAS pred dvomi týždňami predstavila návrh na zriadenie Agentúry pre správu prebytočného štátneho majetku, ktorý by mal byť presunutý zo štátu na samosprávy. Pred týždňom predstavila Mapu verejných investícií na koordinované verejné investície v území. Dnes predstavila zámer na podporu sociálnej ekonomiky.

„Sociálne podniky sú dôležité fabriky. Na Slovensku máme 538 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 5 000 ľudí. Aj preto si zaslúžia viac pozornosti a lepšiu podporu svojej činnosti,“ hovorí podpredseda HLASu a poslanec parlamentu Richard Raši. Podľa jeho slov podpora sociálnej ekonomiky znamená priamy rozvoj lokálnych komunít s čím sa spája výroba tovarov, poskytovanie služieb a zamestnanosť zraniteľných osôb. „Sociálne podniky nie sú konkurentom klasických firiem, ale pre mnohých ľudí sú záchranným kolesom aj pomocnou rukou. Preto prichádzame s riešeniami, ktoré im dokážu pomôcť,“ hovorí Michal Kaliňák, expert strany na samosprávy a člen Predsedníctva.

Strana HLAS bude presadzovať rozdelenie krajov na regionálne trhy, aby bola zabezpečená diverzifikácia v sociálnej ekonomike a tiež perspektíva ich udržateľnosti. HLAS tiež bude presadzovať  väčší dôraz na sociálne aspekty verejných obstarávaní, pretože každá zákazka pre sociálny podnik priamo podporuje pracovné miesta v regiónoch. HLAS tiež presadí jednoznačný prístup k uplatňovaniu 10 % DPH pre registrované sociálne podniky čo zvýši ich atraktivitu na trhu. Okrem toho bude HLAS podporovať dopyt po službách registrovaných sociálnych podnikov formou servisných poukážok, čo pomôže najmä ľuďom odkázaným od pomoci iných.

Strana HLAS pripomína, že na Slovensku máme pomerne veľa úspešných sociálnych podnikov, ktoré sa orientujú na stavebníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ale napríklad aj na výrobu krojov. Preto nielen šírenie príkladov dobrej praxe môže inšpirovať iné sociálne podniky, ale zároveň to dokazuje, že majú svoje významné miesto v našich regiónoch.

 

<< Späť k článkom