Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: DNES JE ČIERNY DEŇ SLOVENSKEJ DEMOKRACIE

Patrícia Medveď Macíková
Dnes je čierny deň slovenskej demokracie. Rozhodnutie Ústavného súdu o referende je tvrdou fackou ľuďom, ktorým tak bola popretá možnosť...

Dnes je čierny deň slovenskej demokracie. Rozhodnutie Ústavného súdu o referende je tvrdou fackou ľuďom, ktorým tak bola popretá možnosť naplniť jedno z ich základných demokratických práv.

Rozhodnutie Ústavného súdu je formálno – právnym verdiktom, ktorý síce musíme rešpektovať, ale ktorému chýba demokratický duch a nesie v sebe nebezpečný precedens do budúcnosti. Ústavný súd odkázal ľuďom na Slovensku, že moc nezávisí od vôle ľudí a vláda si môže počas svojho mandátu dovoliť čokoľvek. Nikto nemá silu a právomoc, aby mohol ju mohol zastaviť.

Rozhodnutie ústavného súdu zároveň znamená, že poslanecký mandát je ľudským právom, na ktoré sa nedá siahať. Hoci podľa samotnej ústavy pochádza moc od ľudí, nemajú právo ju uplatniť ani v prípade, že vláda koná proti ich záujmom.

Rozhodnutie Ústavného súdu považuje HLAS za nemorálne, pretože potláča slobodnú aktivitu ľudí a vystavuje im pečiatku zbytočnosti.

HLAS vyzýva všetkých 600-tisíc ľudí, ktorí podpísali petičný hárok za referendum, aj tých, ktorí sa na referende plánovali zúčastniť, aby slobodne prejavili svoju nespokojnosť a dali aktívne najavo, čo si myslia o rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý zlyhal v procese budovania právneho a demokratického štátu.

HLAS vyzýva vládnu koalíciu, aby v parlamente podporila taký návrh ústavného zákona, ktorý umožní ľuďom prostredníctvom referenda skrátiť volebné obdobie parlamentu.

HLAS zároveň pripraví kvalifikovaný návrh na medzinárodné inštitúcie, aby posúdili dnešné rozhodnutie Ústavného súdu.

Dnes začíname náš spoločný zápas, aby sa ukradnutá moc opäť vrátila do rúk občanom Slovenskej republiky.

<< Späť k článkom