Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Heger s Lengvarským musia niesť zodpovednosťza fatálne zlyhania v zdravotníctve

Patrícia Medveď Macíková
Investície z plánu obnovy do zdravotníctva sú vážne ohrozené, ministerstvo zdravotníctva totálne zlyháva pri nákupe nových sanitiek, výstavbe nových záchraniek, či nemocnice Rázsochy, ale aj pri ďalších...

Investície z plánu obnovy do zdravotníctva sú vážne ohrozené, ministerstvo zdravotníctva totálne zlyháva pri nákupe nových sanitiek, výstavbe nových záchraniek, či nemocnice Rázsochy, ale aj pri ďalších projektoch. Vyhlásil to podpredseda strany HLAS a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši. Raši vysvetlil, že vedúci úradu vlády dnes na rokovanie vlády predložil materiál Návrh krízových opatrení pre ministerstvo zdravotníctva. „Keď som si ho prečítal, mám k nemu len jeden komentár. Ako je možné, že Vladimír Lengvarský je ešte poverený vedením rezortu a ako je možné, že poverený premiér Eduard Heger ešte stojí na čele vlády? Z materiálu vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva nerobí absolútne nič, neplní si úlohy, ktoré má v súvislosti s plánom  obnovy.

Z materiálu vyplýva, že reforma Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti má omeškanie viac ako rok a Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby má ročné omeškanie vo výbere projektov a samotný úrad vlády hodnotí túto investíciu ako vysoko rizikovú. Ale najväčší problém je výstavba nemocnice Rázsochy. Priamo vo vládnom materiáli sa píše, že kompetentní klamú verejnosť, keďže projektový tím pracuje voči verejnosti s iným harmonogramom, ako je zmluvne dohodnutý s dodávateľom projektovej dokumentácie, upozorňuje Raši.

Podľa bývalého vicepremiéra a exministra zdravotníctva je neakceptovateľné, aby sa na práci a riadení projektového tímu a dodávateľov nemocnice Rázsochy  priamo podieľali osoby, ktoré nie sú v štruktúre projektového tímu. „Úrad vlády píše, že nie je jasná kompetencia a zodpovednosť týchto osôb, t.j. dôvod a opodstatnenosť aktívnej účasti v projektovom tíme. Ja sa pýtam, kto sú tieto osoby, koho zastupujú?,“ pýta sa Raši.

Za neakceptovateľné Raši považuje aj fakt, že samotný projektový tím NÚN Rázsochy je dlhodobo odborne nekompletný a kriticky poddimenzovaný. Ako sa uvádza vo vládnom materiáli, „paralelne prebieha niekoľko náročných procesov, ako kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré aktuálne zastrešuje jedna osoba.“

Raši zároveň upozorňuje, že výstavba nemocnice sa môže výrazne predražiť, keďže jej podlahová plocha za zvýšila o polovicu. „Okrem toho mešká dodanie projektovej dokumentácie, ale už je jasné, že a teraz citujem Úrad vlády: Vo finálnom návrhu nemocnice došlo k navýšeniu celkovej podlahovej plochy zo 120tis. m2 na 180tis. m2 . Túto skutočnosť oznámil zhotoviteľ úradu vlády na stretnutí dňa 6.12.2022 s tým, že bude navýšená cena za dodanie diela, ktorú bude MZ SR a dodávateľ riešiť dodatkom k Zmluve o dielo. Dňa 21.12.2022 bolo na stretnutí potvrdené,že k navýšeniu plochy skutočne došlo, avšak projektovú dokumentáciu čaká optimalizácia, kde sa má plocha znížiť. Informácie ohľadom navýšenia plochy sú zmätočné, dôvody sú nejasné, navyše „optimalizácia“ nie je zahrnutá v harmonograme, nikomu nie je jasné aký vplyv bude mať na následné termíny procesov.“

Dámy a páni, takto sa najväčšia a najlepšie vybavená nemocnica nestavia. Toto je absolútne amatérsky a babrácky prístup nielen ministerstva zdravotníctva, ale aj dočasného premiéra Hegera, ktorý je za plán obnovy zodpovedný. „V tomto prípade asi už musí konať pani prezidentka, lebo reálne hrozí, že prídeme o peniaze, ktoré sú na výstavbu nemocnice, nákup nových záchranárskych vozidiel a rekonštrukcie ďalších nemocníc vyčlenené,“ uzavrel Raši.

<< Späť k článkom