Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Hegerova vláda postavila 11 096 pomníkov

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva poverených ministrov Hegerovej vlády, aby sa začali intenzívne venovať problému čiernych skládok na území Slovenskej...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva poverených ministrov Hegerovej
vlády, aby sa začali intenzívne venovať problému čiernych skládok na
území Slovenskej republiky. „ Čierne skládky sú čiernym svedomím tejto
vlády. Sú to pomníky ľahostajnosti a keď ich nezačneme systematicky
odstraňovať, potom to nám a budúcim generáciám príroda kruto vráti“
uviedol predstaviteľ HLASu – sociálna demokracia Michal Kaliňák. „
Nestačí jeden deň v roku pri príležitosti medzinárodného Dňa zeme
hovoriť o ekológii a pri tom ľahostajne vnímať fakt, že na Slovensku je
11 096 čiernych skládok. Je to smutný symbol ľahostajnosti,
neschopnosti vlády a Budajovho zlyhania v ministerskom kresle,“
upozornil ekonomický expert strany Kamil Šaško. „Zodpovednosť za ich
odstránenie, a prípadné sankcie sa častokrát prenášajú na naše mestá
a obce. Tie však iba v tomto roku prišli o 618 mil. EUR kvôli daňovej
atómovke Igora Matoviča a netušia o koľko peňazí prídu v každom
ďalšom roku, “ zdôraznil Šaško.
Strana HLAS preto vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby
poberatelia sociálnych dávok, ľudia bez práce zabezpečovali
odstraňovanie čiernych skládok, aby ministerstvo životného prostredia
uhradilo náklady za uloženie tohto odpadu na skládkach s tým, aby sa
tento odpad nepočítal mestám a obciam do celkového percenta
separácie. Zároveň HLAS žiada rezort regionálneho rozvoja
a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby spustili
projektové výzvy na revitalizáciu pozemkov, na ktorých budú tieto čierne
skládky odstránené. Okrem toho žiadame Slovenský pozemkový fond,
aby sa buď začal o svoje pozemky starať aby neboli magnetom na
navážanie odpadu. HLAS zároveň apeluje na odbory životného
prostredia pri okresných úradoch a na Štátne inšpekciu životného
prostredia, aby všetko tieto pozemky po odstránení čiernych skládok
intenzívne monitorovali, pretože malá kontrola asistuje veľkým kopám
odpadu.

<< Späť k článkom