Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Hegerove sľuby ambulanciám nemajú váhu

Patrícia Medveď Macíková
  HLAS vyzýva povereného premiéra, ministra financií a ministra zdravotníctva v jednej osobe, Eduarda Hegera, aby splnil svoje sľuby z januára tohto roka, ktoré...

 

HLAS vyzýva povereného premiéra, ministra financií a ministra zdravotníctva v jednej osobe, Eduarda Hegera, aby splnil svoje sľuby z januára tohto roka, ktoré verejne ambulanciám deklaroval. Ako podmienku uzatvorenia zmlúv medzi ambulanciami a zdravotnými poisťovňami Heger sľúbil, že súčasťou dohody bude aj kompenzácia zvýšených nákladov za energie na základe konsenzu medzi zástupcami ambulantných poskytovateľov a ministerstvom hospodárstva.

 

Podpredsedníčka strany HLAS Zuzana Dolinková:

,,V čase, keď ambulancie vyberali rôzne kreatívne poplatky za vstup pacienta do ambulancie, pretože štát im žiadnym spôsobom tieto náklady nesanoval, poverený minister zdravotníctva Heger sľúbil, že poplatky v ambulanciách nebudú. Napriek tomu, že tento problém mala vyriešiť kompenzačná schéma pomoci po dohode s ministerstvo hospodárstva, dodnes sa tak nestalo. Nejaká schéma pomoci síce existuje, avšak drvivá väčšina ambulantných lekárov ňou prepadla.“

 

Pre mnohé ambulancie je likvidačné znášať zvýšené náklady na energie bez pomoci štátu. Platby zo zdravotných poisťovní im zvýšené energie absolútne nepokrývajú. Preto sú opäť na stole iba dva možné scenáre – tie ambulancie, ktoré nedokážu zabezpečiť svoju činnosť a prežitie z platieb zo zdravotných poisťovní sa jednoducho zatvoria alebo začnú vyberať peniaze od pacientov na dofinancovanie svojej činnosti.

 

Z. Dolinková dodala:. ,,Je síce pekné, že trojjediný premiér Heger ako poverený minister zdravotníctva si urobí PR tlačovú konferenciu v novootvorenej ambulancii v Zlatých Moravciach, ktorej rozbeh činnosti bude financovaný z Plánu obnovy. Pán Hegervšak stále nechopil, že podmienky financovania otvorenia všeobecnej ambulancie sú pre lekárov takveľmi lukratívne, že zaujali ,,až“ 27 záujemcov, pričom v dôchodkovom veku je dnes minimálne tretina ambulantných lekárov, čo je viac ako 3000 ambulancií. A to už nehovorím o tom, že o peniaze z plánu obnovy sa môžu uchádzať iba všeobecní lekári pre dospelých a pediatri, a nie špecialisti.“

 

HLAS v mene všetkých pacientov vyzýva povereného premiér Hegera, aby sa čím skôr zobudil, splnil svoj sľub voči ambulantným lekárom z januára tohto roka a dofinancoval im zvýšené náklady za energie.Argument, že cena energií aktuálne nerastie, je totálne alibistický a žiaľ neobstojí. Aby ambulancie dodnes prežili, museli si nájsť svojpomocne rôzne zdroje a pôžičky na to, aby prekonali čas, dokedy sa štát rozhýbe a postará sa o ich zachovanie. Ak sa však nerozhýbe a nepostará, ambulancie zaniknú bez náhrady a nebudú. Tak ako nebudú ani Rázsochy. A doplatíme na to my všetci.

<< Späť k článkom