Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: HLAS bol vypočutý, liečba covidu mieri konečne aj do ambulancií

Patrícia Medveď Macíková
Dnes vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR usmernenie pre ambulantných lekárov k liečbe monoklonálnymi protilátkami (kasirivimab/imdevimab) vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u...


Dnes vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR usmernenie pre ambulantných lekárov k liečbe monoklonálnymi protilátkami (kasirivimab/imdevimab) vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Usmernenie nadobúda účinnosť 16. novembra 2021. Uvádza sa v ňom, že cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii, podáva sa predovšetkým u pacientov, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu. V indikovaných prípadoch ho možno podať aj pacientom, ktorí sú hospitalizovaní.
Zuzana Dolinková, podpredsedníčka HLASu:,,Na jednej strane ma teší, že liečba covidu monoklonálnymi protilátkami v skorej fáze ochorenia sa konečne dostala aj do ambulancií. Na druhej strane ma mrzí, že k tomuto kroku ministerstvo pristúpilo až teraz, napriek tomu, že dlhé mesiace voláme po posilnení ambulantnej liečby covidu a jasných inštrukciách ambulancie. V čase, kedy nám zase kolabujú nemocnice a zdravotníci sú preťažení a vyčerpaní viac ako kedykoľvek predtým, začíname riešiť prvý krok. Konečne. Som presvedčená o tom, že keby sme sa už druhé leto cielene a efektívne venovali práve ambulantnej liečbe a tu stabilizovali čo najviac pacientov, dokázali by sme nemocnice citeľne odbremeniť. Žiaľ, nikto nepočúva fakt, že musíme riešiť príčiny a nie potom len bezmocne a s veľkými obeťami hasiť následky. Dostali sme sa do fázy, kedy sa nielenže nedostanú do nemocníc iní ako covidoví pacienti, ale nemáme už miesta ani pre tých covidových. Hnevá ma to o to viac, že zbytočne opakujeme chyby z druhej vlny, z ktorej sme sa mali poučiť a nie podceniť prípravu, ktorá celá opäť spočívala len v reprofilizovaní nemocničných lôžok a neurobili sme nič preto, aby sa čo najmenej pacientov na tieto lôžka dostalo.“
Tak ako pri akejkoľvek reforme, tak aj pri ostatných problémoch je kľúčové pozerať na také riešenie, ktoré je komplexné, odborné a v prospech všetkých účastníkov systému.

<< Späť k článkom