Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: HLAS PRIJAL DEKLARÁCIU 1. SEPTEMBRA, VYZVAL NA USKUTOČNENIE REFERENDA

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia prijal na Deň ústavy Deklaráciu 1. septembra, v ktorej vyzval slovenských ústavných činiteľov na čo najrýchlejšie uskutočnenie...

HLAS – sociálna demokracia prijal na Deň ústavy Deklaráciu 1. septembra, v ktorej vyzval slovenských ústavných činiteľov na čo najrýchlejšie uskutočnenie referenda o predčasných voľbách.

„Ak občan moc dáva, má právo za presne vymedzených podmienok aj moc odňať. Je neprípustné, aby občan počas volebného obdobia nemal žiaden nástroj na správu vecí verejných a jeho jedinou možnosťou bolo čakať na nasledujúce voľby,“ vyhlásil predseda HLASU Peter Pellegrini. „Vôľa občanov, vyjadrená petíciou za vypísanie referenda, nesmie byť ignorovaná a jej naplnenie nesmie byť bezdôvodne odkladané,“ dodal.

HLAS vyzval strany vládnej koalície, aby umožnili v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať zákony, ktoré urýchlia konanie referenda. „Vyzývame aj najvyšších ústavných činiteľov, aby sa prihlásili k princípu, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud a referendum je jeho ústavným právom, ktoré musí byť naplnené,“ povedal Peter Pellegrini.

Celý text Deklarácie 1. septembra:

DEKLARÁCIA 1. SEPTEMBRA

My, volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky, ctiac si ústavu, zákony i ústavnú tradíciu, presadzujúc zásady demokratického a právneho štátu a plne rešpektujúc pravidlá parlamentnej demokracie, hlásime sa na Deň ústavy k základným pilierom slovenskej demokratickej štátnosti a svoj postoj vyjadrujeme v tejto deklarácii:

  1. Referendum je plne ústavným, demokratickým a legitímnym nástrojom na presadzovanie vôle ľudu. Spolu s možnosťou voliť vo všetkých druhoch volieb predstavuje referendum pre ľudí najvyššiu formu vyjadrenia osobného občianskeho a politického názoru.
  1. Ústava Slovenskej republiky musí jasne a nespochybniteľne definovať zákonné podmienky vykonania referenda. Je povinnosťou Národnej rady Slovenskej republiky ako zákonodarného zboru upraviť znenie ústavy tak, aby možnosť uskutočnenia referenda nevyvolávala žiadne otázky.
  1. Vôľa občanov Slovenskej republiky, vyjadrená ústavou požadovaným počtom podpisov pod petíciou za vypísanie referenda, nesmie byť ignorovaná a jej naplnenie nesmie byť bezdôvodne odkladané. Ústavní činitelia musia konať tak, aby sa referendum, o ktoré požiadal dostatočný počet občanov, čo v najkratšom možnom čase uskutočnilo.
  2. Vôľa občanov Slovenskej republiky, vyjadrená platnými výsledkami referenda, musí byť záväzná pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Politici musia rešpektovať rozhodnutie občanov, pretože podľa ústavy moc pochádza z ľudu a občania Slovenskej republiky dávajú politikom mandát na zastupovanie pri správe vecí verejných.
  1. Ak občan moc dáva, má za ústavou presne vymedzených podmienok právo aj moc odňať. Je neprípustné, aby občan počas volebného obdobia nemal žiaden nástroj na správu vecí verejných a jeho jedinou možnosťou bolo čakať na nasledujúce voľby .
  1. Občan a jeho slobodné právo delegovať a odnímať moc za jasne stanovených právnych podmienok vytvára jednotiaci hodnotový priestor pre politické strany rôzneho politického zamerania a hodnôt. Prihlásenie sa k tejto základnej hodnote vracia slovenskú demokraciu opäť bližšie k ľuďom, ktorí nesú aj zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

Tieto zásady sa zaväzujeme presadzovať všetkými svojimi silami z úcty k slovenským občanom ako jediným nositeľom moci v Slovenskej republike.

V Bratislave,  1. septembra 2021

<< Späť k článkom