Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Lekári a sestry opäť odišli z Úradu vlády bez zvýšenia platov

Patrícia Medveď Macíková
Po zvyšovaní platov zdravotníkov, s ktorými rokoval premiér s ministrom financií BEZ účasti ministra zdravotníctva V. Lengvarského pokračujú lekárske odbory...

Po zvyšovaní platov zdravotníkov, s ktorými rokoval premiér s ministrom financií BEZ účasti ministra zdravotníctva V. Lengvarského pokračujú lekárske odbory v zbieraní výpovedí.

Zuzana Dolinková, podpredsedníčka HLASu: ,,Dnešné rokovanie o zvyšovaní platov zdravotníkov bez účasti ministra zdravotníctva skončilo opäť nedohodou, bez konkrétneho návrhu, vágnym naťahovaním času na ďalšie analýzy a jasne potvrdilo to, čo tvrdíme dlhodobo. A teda, Vladimír Lengvarský síce sedí vyše roka v kresle ministra zdravotníctva, ale jeho funkcia je len reprezentatívnou bábkou bez akejkoľvek politickej moci a kompetencií riadiť rezort. Rovnako je nepochopiteľná neúčasť zástupcov záchranárov na týchto rokovaniach, pretože práve im zvýšenie platov sľúbil sám premiér už počas ich štrajku pred budovou Národnej rady SR.”

Na Slovensku sa denne zatvárajú oddelenia v nemocniciach nielen kvôli aktuálne sa zhoršujúcej pandemickej situácie, ale najmä preto, že sestry a lekári si konečne môžu čerpať zaslúžené dovolenky, ale mnohí z nich zo systému odchádzajú kontinuálne – nielen kvôli dôchodkovému veku, ale aj kvôli nespokojnosti s podmienkami výkonu povolania. 

Z. Dolinková: ,,Zvýšenie platov zdravotníkov tu už malo byť dávno. Sme poslednou krajinou, ktorá bezprecedentne ani po vyše dvoch rokoch covidu a pri súčasnej dvojcifernej inflácii nezvýšila platy zdravotníkov. Obavám sa, že sme zaspali dobu a veľký odliv ľudských zdrojov v zdravotníctve nedokážeme zastabilizovať dovtedy, kým našim zdravotníkom nezačneme ukazovať skutočnú motiváciu výkonu ich povolania a víziu budovania moderného zdravotníctva pre pacientov aj zdravotníkov.”

<< Späť k článkom