Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Len silný štát pomôže ľuďom

Patrícia Medveď Macíková
  Jedinou cestou na zlepšenie života ľudí po parlamentných voľbách je podľa HLASu vybudovanie silného štátu, ktorý reálne pomôže ľuďom....

 

Jedinou cestou na zlepšenie života ľudí po parlamentných voľbách je podľa HLASu vybudovanie silného štátu, ktorý reálne pomôže ľuďom. „Len silný štát znamená lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, lepšie zdravotníctvo a aj tvrdý postih politikov za ich zlyhania,“ uviedol líder HLASu Peter Pellegrini.

HLAS je pripravený začať po voľbách s okamžitým budovaním silného štátu vo všetkých kľúčových oblastiach. „Do ústavy presadíme sociálne a pracovné práva, ako súčasť Základnej listiny práv a slobôd. Presadíme plán na vyrovnanie regionálnych rozdielov, aby nikto nebol potrestaný za to, v ktorej časti Slovenska žije a pracuje. Pre lacnejšie potraviny okamžite zavedieme jasné pravidlá pre obchodné reťazce a výrazne podporíme domácich výrobcov zdravých a tunajších potravín. Sme pripravení urobiť konkrétne kroky na získanie kontroly štátu nad strategickými podnikmi, aby mohol garantovať konečnú cenu energií pre spotrebiteľov. A v zdravotníctve budeme investovať do nových špičkových nemocníc, v ktorej nájdu tú najlepšiu opateru všetci, nielen bohatí,“ vysvetlil Peter Pellegrini.

HLAS upozorňuje, že je to úplne iný postoj ako u pravicových a liberálnych strán. „Pravica a liberáli chcú slabý štát, ktorý budú ovládať bohatí. Ich filozofiou je, že každý sa má postarať sám o seba. Za tri roky nám jasne ukázali, že ľuďom nevedia a nechcú pomôcť. Nie sú to pre nich ľudské bytosti, ale záporné čísla v excelovskej tabuľke. Pre HLAS je však človek a jeho lepší život tým jediným skutočným politickým poslaním,“ dodal Peter Pellegrini.

HLAS v apríli odštartoval Národnú petíciu za zmenu, v ktorej za štyri mesiace vyše 200-tisíc ľudí vyslovilo súhlas s tromi zásadnými požiadavkami na novú vládu po parlamentných voľbách: aby pre zastavenie drastického zvyšovania cien energií a potravín vrátila kontrolu štátu nad strategickými energetickými spoločnosťami a nad trhom potravín, aby dôchodcom garantovala skutočný 13. dôchodok a všetkým ľuďom v núdzi mimoriadnu finančnú pomoc, a aby znížila platy politikov, ak sa im nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne ľudí na Slovensku. „Sme presvedčení, že máme od ľudí mandát na presadzovanie týchto zmien a aj na to, aby sme tieto požiadavky považovali za podmienku HLASu na vstup do novej vlády. Všetky tieto požiadavky sa totiž dajú naplniť len za podmienky, že na Slovensku vznikne po voľbách silný štát,“ uzavrel Peter Pellegrini.

<< Späť k článkom