Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Podporujeme petíciu proti navrhovanej zonácii Polonín

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia podporuje petičnú akciu voči navrhovanej zonácii národného parku Poloniny, ktorú podpísalo 7000 ľudí. Ako uviedol predseda...

HLAS – sociálna demokracia podporuje petičnú akciu voči navrhovanej zonácii národného parku Poloniny, ktorú podpísalo 7000 ľudí. Ako uviedol predseda okresnej organizácie HLASu Tomáš Kirňák o požiadavkách petície rokovali na ministerstve životného prostredia s jeho štátnou tajomníčkou Budkovskou. „Rokovanie bolo konštruktívne a prešli sme si šesť bodov petície. Žiadame naše požiadavky zapracovať do ich legislatívneho procesu. Chceme, aby všetky pozemky v národnom parku Poloniny, ktoré sa nachádzajú v Starinskej, Uličskej a Pčolinskej a sú súkromné boli zaradené do 2. stupňa ochrany. Zobrať na vedomie, že národný park Poloniny nespĺňa medzinárodné kritériá UICN. Zonáciu treba vykonávať striktne na štátnych pozemkoch. Odmietame zonáciu v tejto podobe a žiadame jej komplexné prepracovanie po dialógu so všetkými zainteresovanými. Treba vziať na vedomie, že aj rada národného parku Poloniny väčšinou hlasou rozhodla o tom, že navrhovanú zonáciu treba prepracovať “ uviedol Tomáš Kirňák. Uviedol, že petičný výbor dostal prísľub , že dialóg so všetkými zainteresovanými stranami bude pokračovať. “ Ak by došlo k schváleniu našich podmienok, uľahčí to život obyvateľom tohto regiónu a prístup k ich pozemkom. Výmera národného parku by sa týmto spôsobom znížila o 10 500 hektárov,“ uviedol Kirňak. “ Sme odhodlaní bojovať ďalej a nepustíme ani jeden meter štvorcový súkromných pozemkov,“ zdôraznil predstaviteľ HLASu.
<< Späť k článkom