Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Poslanec Matúš Šutaj Eštok žiada preveriť majetkové priznania Igora Matoviča

Patrícia Medveď Macíková
  Poslanec HLASu Matúš Šutaj Eštok podal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na preverenie pravdivosti majetkových priznaní Igora Matoviča....

 

Poslanec HLASu Matúš Šutaj Eštok podal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na preverenie pravdivosti majetkových priznaní Igora Matoviča. Navrhol výboru začatie konania voči ministrovi financií, pretože jeho majetkové priznania za uplynulé tri roky zjavne nie sú úplné a neobsahujú informácie, požadované ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Igor Matovič vo svojich majetkových priznaniach uvádza, že nevlastní nehnuteľný majetok a ani neužíva nehnuteľnosť, vlastnenú inou právnickou alebo fyzickou osobou. Podľa vlastných verejných vyjadrení však obýva spoločnú domácnosťou so svojou manželkou a deťmi v Trnave, a to v dome, ktorý vlastní jeho manželka Pavlína Matovičová. Ak by majetkové priznanie predsedu OĽaNO bolo pravdivé, bol by bezdomovcom, pretože nevlastní ani neužíva žiadnu nehnuteľnosť dlhšie ako mesiac v roku. Ak však pravdivé nie je, potom by mal výbor konštatovať porušenie zákona a uložiť Igorovi Matovičovi pokutu vo výške trojnásobku jeho platu za každý rok, v ktorom odovzdal nepravdivé majetkové priznanie,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.

<< Späť k článkom