Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Považujeme správanie sa Ódorovej vlády za porušenie kompetencií

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia považuje rozhodnutia Ódorovej vlády za bezprecedentné porušenie dobrých mravov a politickej kultúry. Migračnú krízu pasívne zanechala...

HLAS – sociálna demokracia považuje rozhodnutia Ódorovej vlády za bezprecedentné porušenie dobrých mravov a politickej kultúry. Migračnú krízu pasívne zanechala na stole novej vlády, avšak v iných kľúčových otázkach prijala záväzné rozhodnutia, napriek tomu, že už sa tvorí nová vláda s plnými kompetenciami. Navyše, jediným mandátom úradníckej vlády, ktorý vyplýva z jej podstaty, je zabezpečiť administratívny výkon základných funkcií štátu počas obdobia, v ktorom nie je možná dohoda medzi parlamentnými stranami na personálnom zložení vlády, až po najbližšie voľby. Keďže voľby prebehli a v súčasnosti sa nachádzame v štádiu povolebných rokovaní o zostavení vlády,HLAS vyzýva úradníckeho predsedu vlády Ľ. Ódora a všetkých ministrov úradníckej vlády abyvykonávali svoje právomoci len v rozsahu zabezpečovania základných administratívnychfunkcií štátu; v žiadnom prípade neprijímali v mene Slovenskej republiky žiadne medzinárodné a vnútroštátne záväzky, ktoré priamo nevyplývajú alebo nie sú vynútené predchádzajúcim pôsobením vlád, ktoré vzišli z demokratických volieb; a zdržali sa konania, ktoré by viedlo alebo by mohlo viesť k záväzným prísľubom o prijatí medzinárodných alebo vnútroštátnych záväzkov v mene Slovenskej republiky.

Žiaľ, napriek tomu končiaca úradnícka vláda na svojom prvom rokovaní po parlamentných voľbách schválila zonáciu Národného parku Veľká Fatra. Tak zásadné rozhodnutia by rozhodne prijať nemala! Návrh zonácie každého národného parku sa totiž tvoril bez regionálneho sociálneho dialógu a podľa nášho názoru jearchitektom nových hladových dolín. Takéto zásadné rozhodnutia schvaľovať „vo výpovednej lehote“ je spoločensky škodlivé a politicky nezodpovedné.

Jedným z takýchto krokov je tiež schválenie materiálu Zámer obstarania prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) a mobilného systému protivzdušnej obrany stredného dosahu (MRSAM-M) v rámci 1. etapy akvizície palebných prostriedkov protivzdušnej obrany. Vláda Ľ. Ódora tento materiál schválila na včerajšom rokovaní vlády a odôvodnila to len tým, že takýto nákup bol uvedený v Dlhodobom pláne rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035.

Ďalším kontroverzným krokom je aukcia frekvencií v pásme 900 a 2 100 MHz, ktorú už v najbližších dňoch plánuje vyhlásiť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, patriaci do rezortu dopravy. Ide o najdôležitejšiu aukciu na najbližšie roky, ktorá zásadne ovplyvní mieru konkurencie medzi mobilnými operátormi na Slovensku. Ovplyvní teda aj vývoj cien na trhu dobudúcnosti. Regulačný úrad dlhodobo konštatuje, že práve vďaka fungujúcemu trhovému prostrediu, na ktorom súťažia štyria mobilní operátori, Slováci platia za mobilné služby výrazne menej ako v minulosti. Podmienky aukcie, ktoré regulačný úrad pripravil, však vzbudzujú pochybnosti, či to takbude aj naďalej, alebo sa ceny mobilných služieb na Slovensku budú, naopak, zvyšovať. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa regulačný úrad odborne vysporiadal s pripomienkami, ktoré obdržal od účastníkov verejnej konzultácie a dostatok času venoval úpravám podmienok aukcie. Toto sa však  podľa našich informácií nestalo a regulačný úrad má v úmysle vyhlásiť aukciu ešte do vymenovania novej vlády. Na takto uponáhľaný postup nemá regulačný úrad žiaden objektívny a racionálny dôvod, keďže vydražené frekvencie budú môcť mobilní operátori vyžívať aj tak až od roku 2026.

Vo všetkých týchto témach sa Slovensko zaväzuje resp. definuje nastavenia trhového prostredia na desiatky rokov dopredu s mimoriadnym dosahom na obyvateľov Slovenskej republiky. Vláda Ľ. Ódora už nemá žiaden mandát vykonávať takéto kroky, preto ju HLAS vyzýva, aby konanie v týchto veciachprerušila až do vymenovania novej vlády, ktorá vznikne na základe rozhodnutia občanovv demokratických parlamentných voľbách.

<< Späť k článkom