Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Presadíme výdantnú pomoc pri budovaní vodovodov a kanalizácii

Patrícia Medveď Macíková
Pre stranu HLAS – sociálna demokracia je budovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarni odpadových vôd priorita. „Sú to reálne problémy ľudí, ktorým...

Pre stranu HLAS – sociálna demokracia je budovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarni
odpadových vôd priorita. „Sú to reálne problémy ľudí, ktorým sa musí venovať každá vláda.
Táto základná infraštruktúra musí byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. HLAS je pripravený po úspešných parlamentných voľbách najskôr dofinancovať viac ako dve desaťročia rozostavané stavby vodovodov a kanalizácií. Aj preto chce po voľbách aktualizovať Pellegriniho vládou schválený Plán budovania verejných kanalizácií, ktorých vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera neplnili,“ uviedol člen predsedníctva strany HLAS – sociálna demokracia Michal Kaliňák. „Kým v roku 2015 bola úroveň odkanalizovania obyvateľstva verejnou kanalizáciou na úrovni 65 %, v roku 2021 to bolo už na úrovni 70 %. Tempo rastu odkanalizovania obyvateľstva však v ostatných rokoch nedosahuje ani 1 % ročne. Hoci vláda Petra Pellegriniho schválila Plán rozvoja verejných kanalizácií na roky 2021 – 2027 vo výške takmer 1, 6 mld. eur, duo Heger s Matovičom ho odsunuli na vedľajšiu koľaj. HLAS toto považuje za jedno z mnohých zlyhaní, ktoré po úspešných parlamentných voľbách operatívne napraví,“ upozornil expert HLASu pre samosprávy. Pre stranu HLAS – sociálna demokracia bude po úspešných parlamentných voľbách prioritou opätovné zavedenie Plánu rozvoja verejných kanalizácií do života. „Od betónu, od verejných investícií musíme
naštartovať ekonomiku a viac ako na digitalizáciu sa nateraz potrebujeme sústrediť na
kanalizáciu. Nikto nemôže byť potrestaný za to, že sa nenarodil tam, kde je vodovod
a kanalizácia bežnými. Sme presvedčení, že vodovod, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd nesmú byť výnimočnosť, ale samozrejmosť,“ zdôraznil Michal Kaliňák. Podľa jeho slov Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR potvrdzuje správnosť riešení HLASu.
„Kontrolóri vo svojej správe konštatujú zásadné nedostatky informačného systému ZBERVaK. Ide napríklad o chýbajúce údaje o obciach z aglomerácií nad 2 000 obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť. HLAS pred niekoľkými mesiacmi predstavil Mapu verejných investícií, z ktorej bude zrejmé v ktorom meste či obci je potrebné dokončiť rozostavaný vodovod, kanalizáciu, kde potrebujú čistiareň odpadových vôd, prípadne zberný dvor a pod. Práve táto mapa bude záväzná pre finančnú pomoc od štátu, poslúži na nastavenie riadenia verejných investícií a zároveň bude nástrojom účinnej verejnej kontroly,“ približuje Michal Kaliňák.
HLAS bude venovať prioritnú pozornosť aj čistiarňam odpadových vôd. „Podľa
spomínanej Mapy verejných investícií bude každému jasné, kde ich potrebujeme a ako ich v pozícii vládnej strany finančne podporíme. Zároveň nesmieme zabúdať ani na to, že z hľadiska energetiky potrebujú ochrannú ruku, pretože nezodpovedná Hegerova vláda im nepomohla a iba sa prizerala ako medziročne narástli ceny elektriny zo stoviek eur na tisícky,“ skonštatoval Michal Kaliňák.
<< Späť k článkom