Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Prestaňme klásť cestovnému ruchu prekážky pod nohy

Patrícia Medveď Macíková
Od roku 2020 cestovný ruch na Slovensku likvidovala nielen pandémia, ale hlavne vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Namiesto toho, aby...

Od roku 2020 cestovný ruch na Slovensku likvidovala nielen pandémia, ale hlavne vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Namiesto toho, aby podnikateľom v tomto odvetí pomáhali a hľadali riešenia, ako cestovný ruch na Slovensku rozvíjať, vymýšľali jednu prekážku za druhou a robili všetko pre likvidáciu tohto odvetvia. Do roku 2020 tvoril cestovný ruch 3 % hrubého domáceho produktu a zamestnával viac ako 180 000 ľudí. „Pandémia a vlády Matoviča s Hegerom dali hoteliérom, prevádzkovateľom reštaurácií ale aj voľnočasových aktivít s rôznych atrakcii vo veľa prípadoch smrteľnú ranu a tá sa už prejavuje najmä v našich regiónoch,“ povedal dnes na tlačovej besede v obci Poráč v Slovenskom raji podpredseda strany HLAS a bývalý vicepremiér pre regionálny rozvoj Richard Raši.

„Cestovný ruch je pre Slovensko obrovskou príležitosťou, ale aj devízou. Máme kúpele, termálne pramene, lyžiarske strediská, nádherné hory, doliny a prírodu, ktorú v kombinácií s nápaditými podnikateľmi musíme vedieť využiť. Vlády, ktoré nám posledné tri a roka vládli, akoby nechápali prínos využitia prírodného bohatstva, historického dedičstva a lokálneho potenciálu pre podporu miestnej ekonomiky,“ vyhlásil R. Raši. Strana HLAS je presvedčená, že cestovný ruch musí patriť pod regionálny rozvoj a ten musíme dať po jesenných voľbách pod jednu strechu. Iba tak vytvoríme model, ktorý nebude o alibizme ministerstiev, ale o jednej streche a jedno partnerovi pre kľúčových sociálno-ekonomických aktéroch v regiónoch.“

Cestovný ruch je ekonomická tepna regiónov

Michal Kaliňák, expert strany HLAS pre samosprávy zdôrazňuje: „Ak sa pozrieme na problematiku číslami, je zrejmé, že až 46 % primátorov a starostov je presvedčených, že cestovný ruch podporuje ekonomiku samospráv. Dokonca viac ako 81 % z nich si myslí, že cestovný ruch podporuje lokálnu zamestnanosť a 71 % z nich konštatuje, že cestovný ruch podporuje lokálnu produkciu. Aby toho nebolo málo, tak 80 % komunálnych lídrov v ňom vidí prínos pre všestranný rozvoj samospráv. Toto sú čísla, ktoré dokazujú, že cestovný ruch potrebuje výraznú a systematickú pomoc.“

Umocníme pocit bezpečia  

„S cestovným ruchom sa spája aj pocit bezpečia, pretože ak sa niekde necítime príjemne, útulne, alebo máme obavy o svoje zdravie či majetok, trpí celý reťazec od producentov potravín či výrobcov propagačných predmetov až po penzión, jeho zamestnancov a samozrejme aj príjmy samosprávy sú nižšie. Preto musíme hovoriť o bezpečnom cestovnom ruchu,“ zdôrazňuje Lucia Kurilovská, expert strany HLAS na spravodlivosť a právo.

Cestovný ruch viaže prácu

Podľa Kamila Šaška, člena predsedníctva a ekonomického experta HLASu netreba zabúdať ani na vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, v ktorom sa zákony nemenia počas roka a priamo podporujú cestovný ruch ako významnú oblasť hospodárstva. „Súčasná situácia poukázala na zraniteľnosť podnikov v mnohých oblastiach podnikania a zároveň odkryla jej negatívny vplyv na miestne ekonomiky a samosprávu. Ak rodinné podniky pôsobia vo viac ako 53 % samospráv, je evidentné, že množstvo z nich je naviazané na cestovný ruch, či už službami, alebo výrobkami. Aj to dokazuje, prečo každá investícia do cestovného ruchu v sebe nesie pridanú hodnotu. Je preto načase podporovať nielen rozvoj priamych zahraničných investícií, ale aj rozvoj lokálnych malých zamestnávateľov v cestovnom ruchu, ktorí častokrát pôsobia v územiach, kde žiadny zahraničný investor nepríde. Je najvyšší čas sústrediť sa na ľudí, ktorí to so Slovenskom a jeho regiónmi myslia vážne – na veľkých hrdinov malých príbehov rodinného podnikania, ktorí zachraňujú kultúrny a hospodársky život v najmenej rozvinutých oblastiach Slovenska“.

RIEŠENIA, KTORÉ STRANA HLAS PONÚKA

Strana HLAS – sociálna demokracia má jasné riešenia pre rozvoj cestovného ruchu. Jedným z nich je jeho presun pod jedinú strechu, pod ktorou bude celý regionálny rozvoj. V oblasti bezpečnosti zavedie systematické rozširovanie kamerových monitorovacích systémov. Projekt miestnych občianskych poriadkových služieb bude štandardným nástrojom vo vybraných lokalitách a aktívnejšiu prevencia zo strany štátnej polície v problematických lokalitách tiež umocní pocit bezpečia.

Ďalším riešením je podpora registrovaných sociálnych podnikov, ktoré sa svojou činnosťou orientujú na aktivity priamo napojené na cestovný ruch a turistiku. HLAS tiež navrhuje zavedenie systému evidencie digitálnych platforiem ubytovania, aby sa nerozširovala šedá ekonomika nelegálneho poskytovania ubytovania na úkor financií miest, obcí a ich obyvateľov. HLAS bude presadzovať podporu vidieckeho turizmu, v ktorom vidíme spájanie všetkého lokálneho potenciálu krajiny, čo je súčasťou agendy Živý vidiek s ktorou súvisí ambícia investovania miliárd eur do rozvoja vidieckych oblastí.

Strana HLAS – sociálna demokracia presadí odstupňovanie kompetencií ktoré súvisí aj s finančnou podporou samospráv, ktoré majú významné spoločenské postavenie. Tam patria aj významné destinácie cestovného ruchu. Napríklad mestá zapísané v UNESCO, kúpeľné samosprávy a tie, ktoré sú postavené výlučne na cestovnom ruchu plnia významné spoločenské funkcie a preto musia cítiť podporu centrálnej vlády.

<< Späť k článkom