Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Prinášame revolúciu do financovania športu

Patrícia Medveď Macíková
  Líder strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini dnes predstavil päť zásadných zmien vo financovaní slovenského športu. „Chcem jasne...

 

Líder strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini dnes
predstavil päť zásadných zmien vo financovaní slovenského športu.
„Chcem jasne povedať, že športové odvetvie si zasluhuje väčšiu
pozornosť od vlády, väčšiu pozornosť od štátu a silný štát, znamená aj
silný šport. Prečo to hovoríme? Je to preto, že ak sme sa s našou
ekonomikou dostali približne na 75% priemeru EÚ, tak v športe sme na
tom oveľa horšie. Je známe že štáty európske únie investujú do športu
v prepočte 110,60 € na obyvateľa, na Slovensku investujeme 28,40 €. To
je približne jedna štvrtina, 25% z toho, čo je priemer. Ešte aj najmenej
rozvinuté krajiny EU investujú do športu 2x viac cca 54,40 € ako my na
Slovensku. HLAS – sociálna demokracia to ide zmeniť,“ uviedol Peter
Pellegrini. „ Preto HLAS zavedie do rozvoja športu 5 zásadných zmien.
Vytvoríme národnú agentúru pre šport pod priamou gesciou premiér.
Presadíme razantnú ekonomickú pomoc športu. Šport sa stane pod
naším vedením vážnym ekonomickým odvetvím. Podporíme rozvoj
talentov v regiónoch. Šport musí byť súčasťou zdravotnej prevencie,“
informoval líder HLASu. „Šport je premiérska téma a tak k nemu treba aj
pristupovať. Aj keď v období keď som viedol slovenskú vládu vznikla
prvýkrát v histórii Slovenska pozícia špecializovaného štátneho
tajomníka pre šport, skúsenosti aj z pandémie hovoria, že to nestačí.
Šport potrebuje zastúpenie pri vládnom stole na úrovni rovnej ministrovi
a HLAS – SD bude presadzovať také riešenie, aby vznikol silný centrálny
orgán pre slovenský šport, ale aby pritom nemuseli vznikať ďalšie
administratívne košaté administratívne štruktúry a zbytočné náklady,“
zdôraznil Pellegrini. „Druhou dôležitou zmenou bude skokové navýšenie
investícií do športu. Ak sa dnes rôznymi kanálmi dostáva do športu 28 €
v prepočte na obyvateľa, náš cieľ bude dosiahnuť, alebo sa aspoň
výrazne priblížiť priemeru EÚ, kde sú verejné investície do športu na
úrovni 110 € na obyvateľa. Cesty peňazí do športu sú rôzne ale posilniť
treba všetky,“ informoval Pellegrini. „Najviac potrebuje infraštruktúra – je
treba posilniť a navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu, ktorý
podporuje rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na
Slovensku. Treba podporiť samosprávy, lebo sú najväčším
prevádzkovateľom športovísk na Slovensku, a ktoré predošlé aj súčasná
úradnícka vláda hodili cez palubu, ale finančne posilniť treba aj ďalšie
inštitúcie – Slovenský olympijský a športový výbor a športové zväzy.

A nesmieme zabudnúť aj na znevýhodnených športovcov. No najmä je
treba dostať peniaze tam kde sa športová pyramída začína – do
športových klubov, do oddielov, k mládežnícky trénerom a ich
zverencom,“ skonštatoval líder HLASu. „ HLAS ponúkol v športe malú
revolúciu a verím, že ak budeme vo vláde, zásadné zmeny silného štátu
v športe presadíme,“ uviedol Peter Pellegrini.

<< Späť k článkom