Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Programové priority

Patrícia Medveď Macíková
Pomoc ľuďom, nižšie ceny energií a potravín, kvalitné zdravotníctvo a vyrovnanie regionálnych rozdielov sú hlavnými programovými prioritami strany HLAS –...

Pomoc ľuďom, nižšie ceny energií a potravín, kvalitné zdravotníctvo a vyrovnanie regionálnych rozdielov sú hlavnými programovými prioritami strany HLAS – sociálna demokracia.

„Chceme vybudovať zo Slovenska silný štát, lebo len silný štát skutočne pomôže ľuďom. Silný štát znamená pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, nižšie ceny potravín a energií vďaka posilneniu postavenia štátu v strategických podnikoch, zdravotníctvo ako služba ľuďom a princíp „Slovensko na prvom mieste“, ktorý znamená vyrovnanie regionálnych rozdielov a zachovanie členstva v Európskej únii a NATO,“ vyhlásil líder HLASu Peter Pellegrini.

Štyri programové priority zároveň HLAS pomenoval ako podmienku svojho prípadného vstupu do vlády. „Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú plnohodnotný 13. dôchodok. Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú silnú ruku štátu v oblasti potravín, energií a bánk. Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnu plán vyrovnania regionálnych rozdielov. A nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré akýmkoľvek spôsobom ohrozia naše členstvo v EÚ a NATO,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

V oblasti pomoci ľuďom bude HLAS presadzovať zakotvenie základných sociálnych práv do ústavy, zavedenie skutočného 13. dôchodku vo výške 640 eur, vytvorenie takzvanej rodinnej karty so zľavami pre rodiny s deťmi a zavedenie štartovného balíčka pre mladých, na ktorý im bude štát šetriť prostriedky už od narodenia. Nižšie ceny energií a potravín chce HLAS zabezpečiť zásadným posilnením postavenia štátu v strategických podnikoch a ráznym postupom voči obchodným reťazcom. V rámci kvalitného a dostupného zdravotníctva HLAS postaví tri nové špičkové nemocnice a modernizuje existujúce, zabráni zavádzaniu poplatkov v ambulanciách a zabezpečí na Slovensku viac lekárov, sestier a zdravotníkov. Napokon, v oblasti „Slovensko na prvom mieste“ bude HLAS presadzovať Národný plán definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov  a masívne investície do regiónov a infraštruktúry. Súčasťou tejto oblasti je zachovanie členstva Slovenska v Európskej únii a NATO ako základného predpokladu slovenskej prosperity a bezpečnosti.

<< Späť k článkom