Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Schválením vládneho programu vykročilo Slovensko k silnému štátu

Patrícia Medveď Macíková
Schválením programového vyhlásenia vlády vykročilo Slovensko podľa strany HLAS k budovaniu silného a sociálne spravodlivého štátu, ktorého stredobodom pozornosti je...

Schválením programového vyhlásenia vlády vykročilo Slovensko podľa strany HLAS k budovaniu silného a sociálne spravodlivého štátu, ktorého stredobodom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu.

„HLAS v programovom vyhlásení vlády plní svoje sľuby. Ďakujem koaličným partnerom, že akceptovali zásadné priority HLASu v oblasti silného štátu, s ktorými sme sa vo voľbách uchádzali o dôveru ľudí,“ uviedol predseda HLASu Peter Pellegrini.

HLAS pred voľbami žiadal zavedenie skutočného a spravodlivého 13. dôchodku, silný štát v oblasti energií, bánk, potravín i zdravotníctva, naštartovanie vyrovnávania regionálnych rozdielov a zotrvanie Slovenska v Európskej únii a NATO. „ Už na budúci rok dostanú všetci dôchodcovia vyplatený skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok, no už teraz pred Vianocami im štát všetkým pomôže sumou 300 eur. Vládny program ďalej hovorí o cenách energií pre domácnosti na primeranej úrovni, možnom zásahu štátu pri vysokých cenách potravín, bankovej dani i štátom regulovanom zdravotníctve. Regionálny rozvoj naštartujeme konkrétnymi krokmi, ktorým sa venuje celá kapitola programového vyhlásenia. A Slovensko ostane pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v rámci svojho hrdého a suverénneho postoja,“ povedal Peter Pellegrini.

Predseda HLASu pripomenul, že programové vyhlásenie je len prvým krokom na ceste k silnému štátu. „Ľudia nás nebudú hodnotiť podľa akéhokoľvek dokumentu, ale podľa skutočných činov, ktoré zlepšia ich život. Som presvedčený, že budeme spoločne úspešní nielen v plánovaní, ale aj vo výsledkoch, ktoré majú naplniť základnú ambíciu celej vlády: lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Prajem v tom celej vláde a osobitne siedmim ministrom HLASu veľa úspechov,“ dodal Peter Pellegrini.

<< Späť k článkom