Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Šéfka úradu pre dohľad by pre nekompetentnosť mala okamžite odstúpiť

Patrícia Medveď Macíková
  Člen zdravotníckeho výboru NR SR a podpredseda strany HLAS vyzýva šéfku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renátu...

 

Člen zdravotníckeho výboru NR SR a podpredseda strany HLAS vyzýva šéfku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renátu Blahovú, aby pre nekompetentnosť okamžite odstúpila. „Ak tak neurobí do najbližšieho rokovania vlády, vyzývam vládu, aby to urobila na najbližšom rokovaní. Okrem nekompetentnosti, z ktorej ju dnes usvedčila Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ohrozuje svojimi politickými vyjadreniami aj milióny eur zo štátneho rozpočtu, ktoré od úradu za jej vyjadrenia žiada finančná skupina Penta,“ upozornil R. Raši.

ANS dnes tvrdo kritizovala kritizovala ÚDZS. „ÚDZS svojim vyhlásením, že Slovensko je „dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny“, de facto konštatuje, že je nekompetentný, napísala v tlačovej správe.
Podľa ANS „je to len ďalšie potvrdenie toho, že úrad nepozná úlohy, ktoré ma plniť a že jeho vedenie nemá ani len základnú kompetenciu byť vo svojej pozícii.“

ANS ďalej vysvetľuje jednotlivé fakty:

„Ak Úrad konštatuje, že Slovensko nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny, tak musíme dopovedať, že za zavedenie DRG bol až donedávna zodpovedný ÚDZS. Zároveň zrejme tá istá inštitúcia netuší, že už niekoľko rokov pôsobí Riadiaci výbor pre DRG (do predminulého roka riadený práve ÚDZS), ktorý stanovuje základné sadzby DRG, ich konvergenciu, case mix indexy a iné. Netvrdíme, že súčasný systém je ideálny, preto dlhodobo požadujeme aby sa upravil podľa vzoru z Nemecka a nie podľa slovenských deviácií. To všetko však mohol práve úrad napraviť. Zároveň platí, že vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní je na základe DRG, základných sadzieb a pod., aj keď sú platby zastropované paušálnymi platbami. Podobne ako v Nemecku, odkiaľ sme systém prevzali a kde sa chodíme už niekoľko rokov učiť ako funguje. Podobný študijný pobyt by sa hodil aj vedeniu ÚDZS.

Súhlasíme s kritikou ÚDZS na adresu vlády, keďže aj v Programovom vyhlásení vlády sa uvádza: „Vláda SR zabezpečí optimálne nastavenia a úplnú funkčnosť DRG úhradového mechanizmu s pripočítateľnými položkami“. Mala by však byť výrazne adresnejšia, hlavne keď vedenie ÚDZS bolo dosadené práve súčasnou vládou.

Ak ÚDZS kritizuje systém paušálnych platieb, tak musíme konštatovať, že proti tomuto systému boli práve nemocnice ANS. Naopak, MZ SR a ÚDZS nás presvedčili o jeho zavedení. Z pohľadu COVID krízy však tento systém zachránil Slovenské zdravotníctvo. Vie si niekto predstaviť, ako by dopadli nemocnice, keby mali byť platené za posledné 2 roky len na základe výkonov a pritom samotný štát vydal nariadenia, že kvôli COVID pacientom nesmieme prijímať iných pacientov a teda nemôžeme robiť iné výkony? V racionálnej snahe pomôcť ťažko chorým pacientom s COVID 19 by väčšina nemocníc neprežila, nedokázala by uhradiť svoje bazálne fungovanie a vďaka geniálnemu nápadu ÚDZS by sme tu nemali takmer žiadnu nemocničnú starostlivosť. Ďalší prejav neznalosti Úradu s katastrofálnymi potencionálnymi následkami.

A úplná perlička na záver – porovnávať náklady zdravotníckych zariadení ako spravodlivé kritérium ich fungovania je už naozaj absolútna neznalosť. V praxi by to znamenalo, že nemocnice s predraženými nákupmi, prezamestnanosťou, plytvaním a korupčnými kauzami by mali byť vnímané ako tie úspešnejšie či lepšie fungujúce. Ak odmenou za zlé hospodárenie má byť navýšenie zdrojov na ich ďalšie neadresné míňanie, v tom prípade budeme svetovým unikátom a zdravotnícka mafia bude otvárať znovu šampanské.

Na záver a na predstavu o úprimnej snahe riešiť problémy nemocníc v rozsahu kompetencií ÚDZS stačí uviesť jeden fakt. Napriek opakovaným žiadostiam ANS o stretnutie s predsedníčkou ÚDZS sme nedostali od jej nástupu do funkcie (apríl 2021) ani jeden termín.“

<< Späť k článkom