Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Situácia na Slovensku je alarmujúca, musí sa ňou zaoberať parlament

Patrícia Medveď Macíková
Situácia na Slovensku je v mnohých oblastiach alarmujúca a musí sa ňou zaoberať parlament na mimoriadnej schôdze. Poslanci HLASu preto...

Situácia na Slovensku je v mnohých oblastiach alarmujúca a musí sa ňou zaoberať parlament na mimoriadnej schôdze. Poslanci HLASu preto svojimi podpismi podporili zvolanie takejto schôdze, na ktorej sa žiadajú zaoberať najmä likvidačnými cenami energií, ale aj zdražovaním, zdravotníctvom a neschopnou vlády riešiť problémy ľudí.
„Obrovské zálohové faktúry za elektrinu znamenajú koniec prevádzok mnohých živnostníkov či podnikateľov, ktorí poskytujú prácu iným. Ambulancie začínajú vyberať od pacientov poplatky, ktoré sú Hegerovou obdobou niekdajších Zajacových dvadsaťkorunáčok. Drastické zdražovanie potravín zasahuje sociálne najslabších občanov. A vláda namiesto toho, aby akútne riešila ďalšie chudobnenie ľudí na Slovensku, venuje svoju energiu zákulisným vyjednávaním s jediným cieľom – udržať sa za každú cenu pri moci a predĺžiť dnešný marazmus o ďalšieho jeden a štvrť roka,“ uviedol líder HLASu Peter Pellegrini.
Pokiaľ si vláda neplní svoje povinnosti, má podľa neho parlament plné právo žiadať od vlády reálne výsledky jej práce, a to napriek tomu, že kabinet vládne v demisii. „Preto budeme žiadať na mimoriadnej schôdzi, zvolanej opozíciou, aby vláda splnila konkrétne úlohy zadané parlamentom, ktoré zabránia ďalšiemu chudobneniu ľudí a predlžovaniu úpadku životnej úrovne. Primárnou úlohou je však vyriešiť likvidačné platby za elektrinu,“ dodal Peter Pellegrini.
<< Späť k článkom