Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Sme krok od vstupu do európskej rodiny sociálno – demokratických strán

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia bol na 12. kongrese Strany európskych socialistov ( PES) prijatý za asociovaného člena tejto európskej straníckej...

HLAS – sociálna demokracia bol na 12. kongrese Strany európskych socialistov ( PES) prijatý za asociovaného člena tejto európskej straníckej organizácie. Ako uviedol tajomník pre medzinárodné a európske vzťahy strany HLAS – sociálna demokracia Peter Kmec, stalo sa tak 14. – 15. 10. 2022 na kongrese PES v Berlíne. “ Ide o medzistupeň v procese získania plnohodnotného členstva, ktorý by mal byť zavŕšený na budúci rok,“ uviedol Peter Kmec. “ Členstvo v PES má pre HLAS – SD veľký význam, pretože takto bude môcť aktívnejšie a efektívnejšie presadzovať svoj stranícky program nielen na národnej, ale aj európskej úrovni“, zdôraznil Kmec. Uviedol, že medzinárodnou akceptáciou HLASu, získa strana väčšiu podporu európskych sociálnych demokratov v boji proti pravicovému populizmu a radikalizmu na vnútropolitickej scéne. “ Úloha sociálnej demokracie je zvlášť dôležitá v časoch prebiehajúcej hospodárskej, energetickej a bezpečnostnej krízy. Sú to práve sociálni demokrati v HLASe – sociálna demokracia, ktorí predkladajú riešenia pre ľudí a vytvárajú politický tlak na vládu, aby pri európskych opatreniach bránila a presadzovala národnoštátny záujem Slovenskej republiky“, zdôraznil Kmec.
Vyslovil zároveň presvedčenie, že pre HLAS  – sociálna demokracia je práca na medzinárodnej úrovni veľmi dôležitá, pretože vytvára priestor napľňať programové ciele strany zamerané na človeka a jeho potreby od narodenia až po dôstojné starnutie.
<< Späť k článkom