Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Sme pripravení vyhrať voľby a ponúknuť silný štát

Patrícia Medveď Macíková
HLAS je pripravený vyhrať voľby a ponúknuť Slovensku silný štát, ktorý sa postará o ľudí HLAS – sociálna demokracia na svojom...

HLAS je pripravený vyhrať voľby a ponúknuť Slovensku silný štát,
ktorý sa postará o ľudí
HLAS – sociálna demokracia na svojom sneme v Púchove, za účasti
viac ako 900 delegátov, schválil volebný program, Deklaráciu
hodnotových princípov pre vládnu spoluprácu a odsúhlasil spojenie
HLASu s Dobrou voľbou. Do predsedníctva strany dovolili Tomáša
Druckera, Michala Kaliňáka a Kamila Šaška. Ako uviedol vo svojom
zásadnom vystúpení predseda HLASu – sociálna demokracia Peter
Pellegrini, jeho strana je pripravená vyhrať voľby a prevziať
zodpovednosť za riadenie štátu. „HLAS má jasnú ambíciu vyhrať tieto
parlamentné voľby a byť rozhodujúcou silou pri vytváraní novej vlády.
Vlády zodpovednej, dôveryhodnej a odborne pripravenej, ktorej nebude
hroziť medzinárodná izolácia a za ktorú sa jej občania hanbiť ani doma,
ani v zahraničí. Takáto vláda bude mať pred sebou dve zásadné úlohy.
Čo najskôr musí upratať chaos a neporiadok, ktorý nám tu nechali páni
Matovič, Heger, Sulík, Kollár a pani Remišová. A potom ju čaká kľúčová,
dovolím si povedať historická úloha. Nová vláda musí naštartovať proces
dlhodobých a pozitívnych zmien, ktoré dokážu posunúť Slovensko po
tridsiatich rokoch vpred.
“HLAS – sociálna demokracia ponúka voličom
ideu vybudovania silného štátu, ktorý ochráni ľudí pred energetickou
a potravinovou krízou, pomôže rodinám a zraniteľným skupinám a politici
si budú svoje platy znižovať pri klesajúcej životnej úrovni ľudí. V sociálnej
oblasti HLAS vo svojom programe okrem iného mladým ľuďom ponúka
takzvaný štartovný balíček – vysoký príspevok od štátu po ukončení
školy, aby mohli buď splatiť svoje študentské pôžičky alebo si zabezpečiť
bývanie. Rodinám okrem úpravy sociálnych dávok ponúkne takzvanú
rodinnú kartu. Pôjde o zľavu na tovary a služby, poskytované štátom,
samosprávou, alebo občianskymi združeniami. Líder HLASu uviedol, že
stredobodom politiky HLASU je človek a kvalita jeho života od narodenia
po seniorsky vek. Rovnako sa strana sústredí na zvyšovanie kvality
života v regiónoch, prostredníctvom veľkého národného programu na
odstránenie rozdielov medzi regiónmi. „Prijímame záväzok, že do
dvanástich rokov vyrovnáme regionálne rozdiely a sme pripravení každý
okres navštíviť dvakrát,“ uviedol líder.
Podľa Petra Pellegriniho
Slovensko stojí po 30 – tich rokoch na križovatke a je na voličoch akú
cestu si vyberú. „ Chceme vyhrať s našou ponukou slušnej a kultúrnej
politiky, s politikou silného štátu a účinnej pomoci ľuďom. A aby sme
voličom uľahčili ich rozhodovanie, je nevyhnutné povedať im aj to, z čoho
si budú vyberať. Môžu sa rozhodnúť pre návrat do minulosti so všetkými
jej rizikami a negatívami. Môžu sa rozhodnúť, že chcú pokračovať
v súčasnom marazme a chaose, ktorí tu spôsobili páni Matovič, Heger,
Sulík, Kollár a pani Remišová. Môžu dať opäť priestor experimentu
s politikmi, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s riadením štátu. Len
pripomínam, že naposledy nás takýto experiment stál desiatky miliárd
eur a desaťtisíce životov. A napokon, môžu sa rozhodnúť voliť
budúcnosť, voliť lepší život každého jedného človeka v pokojnej
a súdržnej spoločnosti. Toto je alternatíva, ktorú dnes ponúka HLAS,“
zdôraznil líder HLASu – sociálna demokracia Peter Pellegrini.
<< Späť k článkom