Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Stanovisko HLASu k obrannej dohode

Patrícia Medveď Macíková
Strana HLAS – sociálna demokracia v súvislosti s navrhovanou obrannou dohodou medzi Slovenskou republikou a USA vyhlasuje, že prijímanie akýchkoľvek...

Strana HLAS – sociálna demokracia v súvislosti s navrhovanou obrannou dohodou medzi Slovenskou republikou a USA vyhlasuje, že prijímanie akýchkoľvek medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a obrany musí byť plne v súlade s Ústavou a právnym poriadkom Slovenskej republiky. „Nesmie byť pritom narušená územná celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky a nesmie byť vytvorená možnosť na rozmiestňovanie cudzích ozbrojených síl a zbraňových systémov na území Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu jej ústavných orgánov. Takto som vždy postupoval ako predseda vlády a takto budem postupovať aj naďalej,“ vyhlásil líder HLASu Peter Pellegrini.

V súčasnej napätej zahraničnopolitickej, ale aj vnútropolitickej situácii je veľmi dôležité, aby každá zmluva bola podrobená dôslednej verejnej diskusii, s cieľom predísť prijímaniu záväzkov, ktoré budú v rozpore s väčšinovými postojmi obyvateľstva a relevantnými stanoviskami štátnych inštitúcií. „Vzhľadom k vážnym pochybnostiam, či predmetná zmluva nenarušuje suverenitu Slovenskej republiky i vzhľadom na zásadné právne výhrady Generálnej prokuratúry, HLAS nemôže predložený návrh podporiť,“ uzavrel Peter Pellegrini.

<< Späť k článkom