Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Stanovisko k zmluve o obrannej spolupráci

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia nepodporí vládou schválený návrh slovensko – americkej obrannej zmluvy a je pripravený po prípadnom schválení v...

HLAS – sociálna demokracia nepodporí vládou schválený návrh slovensko – americkej obrannej zmluvy a je pripravený po prípadnom schválení v parlamente sa obrátiť na prezidentku, aby zmluvu dala posúdiť Ústavnému súdu SR. Krok vlády považuje HLAS – sociálna demokracia za nezodpovedný voči národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky a jej občanov. Vláda odignorovala verejnú diskusiu a pripomienky ústavných orgánov, odborných inštitúcii a schválila zmluvu bez zohľadnenia ich pripomienok. Zároveň HLAS – sociálna demokracia odmieta demagogické a nepravdivé vyjadrenia ministra obrany Jaroslava Naďa, že predstavitelia HLASu – sociálna demokracia sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto nevýhodnej zmluvy pre Slovensko. Minister obrany Naď verejne ukázal, že lož je jeho pracovnou metódou. HLAS – sociálna demokracia trvá na tom, že nepodporí akúkoľvek zmluvu, ktorá nebude v súlade s Ústavou SR, bude narušovať územnú celistvosť a zvrchovanosť SR a umožní rozmiestňovanie cudzích vojsk bez súhlasu ústavných orgánov SR.

<< Späť k článkom