Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Tri roky fatálnych zlyhaní v pozemkových úravách brzdia rozvoj regiónov

Patrícia Medveď Macíková
Bez vysporiadaných pozemkov nebude existovať regionálny rozvoj ani čerpanie eurofondov. Preto sú pre mestá a obce mimoriadne dôležité pozemkové úpravy....

Bez vysporiadaných pozemkov nebude existovať regionálny rozvoj ani čerpanie eurofondov. Preto sú pre mestá a obce mimoriadne dôležité pozemkové úpravy. Kým vláde Petra Pellegriniho sa v marci 2019 prvýkrát od roku 2009 podarilo úspešne zrealizovať verejnú súťaž na projekty pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach za 45 mil. eur, za ďalšími vládami Matoviča a Hegera nie je žiaden reálny výsledok. 
Ešte v auguste 2019 Pellegriniho vláda schválila aj „Návrh opatrení na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav v SR“, ale od roku 2020 sa nedeje nič a Slovensko si tak komplikuje prístup k čerpaniu eurofondov a k riadenému rozvoju regiónov.
„Tento koncept predpokladal, že každý rok bude vytypovaných 120 katastrálnych území na pozemkové úpravy. Rezort pôdohospodárstva ich teda pripravil už 360 a výsledok v našich obciach nie je žiaden,“ hovorí poslanec parlamentu a podpredseda HLASu Richard Raši, ktorý ďalej konštatuje: „Tento dokument naplánoval kontrahovanie nových projektov pozemkových úprav na najbližších viac ako 20 rokov v tých katastrálnych územiach, kde doteraz nebol spracovaný a do katastra nehnuteľností zapísaný projekt pozemkových úprav. Prvé kontrahovanie malo nastať v roku 2020, k čomu bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 593 zo dňa 4. decembra 2019.“
„Na Slovensku naprieč regiónmi máme príklady, ktoré dokazujú, ako nevysporiadané pozemky brzdia rozvoj miest aj obcí. Napríklad Horná Maríková z okresu Považská Bystrica má na liste vlastníctva osobu s dátumom narodenia v roku 1850. Do roku 1900 tam má                  asi 45 vlastníkov s podielom, ktorý je v súčasných právnych pomeroch nevysporiadateľný. V podstate má obec zablokovaných 40 percent výmery obce. Obec Hiadeľ z okresu Banská Bystrica má na jednej parcele o rozlohe 154 metrov štvorcových 1500 vlastníkov, pričom väčšina podielov nie je väčšia ako formát stránky kancelárskeho papiera A4 a niektorý nemá ani štyri centimetre štvorcové! Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves sú príkladom obce, ktorej pani starostka musela počas 10 rokov vysporiadať viac ako 330 vlastníkov pre výstavbu futbalového ihriska. Nemá význam hovoriť o ďalších príkladoch. Podstatné je meniť veci tak, aby sme pomohli rozvoju regiónov a pripravili samosprávy na čo najlepšie čerpanie nových eurofondov,“ zdôrazňuje Michal Kaliňák, expert HLASu pre samosprávy a člen Predsedníctva strany.
Príkladom zlyhania štátu je aj obec Trnkov, ktorá sa stala obeťou pasivity zamestnankyne príslušného okresného úradu. Jej starosta Jiří Balarin priblížil skúsenosť obce a jej obyvateľov: „Naša obec chcela ponúknuť a ukázať riešenie pre ostatné obce na Slovensku, ktoré chcú riešiť svoj rozvoj. Jeho základným predpokladom je mať vysporiadané pozemky v katastrálnom území. Nechceli sme a nechceme naťahovať ruku – štát daj a my budeme robiť resp. čakať na financie od štátu. Ľudia sa finančne poskladali na pozemkové úpravy, ale príslušný zamestnanec okresného úradu nám to tri roky blokuje. Ľudia vlastnou a pochopiteľnou aktivitou chcú mať vysporiadané pozemky, ktoré sú historicky bradatým problémom nielen obce Trnkov. Podarilo sa a doplnili sme základnú podmienku viac ako 50% záujmu dotknutých vlastníkov pôdy. Jedným z účastníkov na prejavenie respektíve neprejavenie záujmu je a bol Slovenský pozemkový fond.“
HLAS je sklamaný, že vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa na pozemkové úpravy vykašlali a nezískali ani finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti, čo aj na tomto prípade dokazuje, že Plán obnovy nebol pripravený tak, aby riešil TOP problémy regiónov.  “Za stranu HLAS – sociálna demokracia sme v parlamente predložili návrh, podľa ktorého by pozemky SPF v intraviláne obcí automaticky prešli na samosprávu. Vládne strany to však zablokovali.  Preto keď dostaneme dôveru a budeme súčasťou vlády, to presadíme,” zdôraznil Richard Raši.
“HLAS zavedie poriadok do procesu pozemkových úprav tak, aby vytypované územia mali aj finančné krytie a boli veľmi rýchlo začaté. Presadíme aj mimoriadne rýchle procesy rozhodovania okresných úradov o pozemkových úpravách, ktoré budú financované z rozpočtov samospráv, alebo tretích osôb” zakončil Michal Kaliňák.
<< Späť k článkom