Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vládna koalícia ide narýchlo podraziť nohy slovenským potravinárom

Patrícia Medveď Macíková
Vládna koalícia chce narýchlo oslabiť postavenie slovenských výrobcov potravín pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Bez dohody a narýchlo zaradila do programu aktuálnej schôdze NR SR rokovanie a hlasovanie o novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami už do programu schôdze Národnej rady SR (NR SR) na tento týždeň.

R. Puci (HLAS – SD): Vládna koalícia ide narýchlo podraziť nohy slovenským potravinárom

  • Vládna koalícia sa snaží narýchlo zlegalizovať nekalé praktiky obchodníkov
  • Poslanci HLAS – SD nepodporia novelu zákona ani poslanecký návrh SME Rodina
  • HLAS – SD odmieta oslabovanie pozície potravinárov voči obchodným reťazcom

Bratislava 4. mája 2021 – Vládna koalícia chce narýchlo oslabiť postavenie slovenských výrobcov potravín pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Bez dohody a narýchlo zaradila do programu aktuálnej schôdze NR SR rokovanie a hlasovanie o novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami už do programu schôdze Národnej rady SR (NR SR) na tento týždeň.

„Vládna koalícia chce narýchlo zlegalizovať nekalé praktiky obchodných reťazcov, ktoré sú v súčasnosti zákonom zakázané. Zaradenia novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 91/2019 do programu rokovania už na tento týždeň napriek tomu, že na žiadnom zo spoločných rokovaní zástupcov koaličných strán, potravinárov a obchodníkov k dohode nedošlo, je neakceptovateľné. Žiadna z komôr zastupujúcich záujmy slovenských potravinárov pritom doteraz nepozná finálne znenia koaličných poslaneckých pozmeňovacích návrhov k už tak zlej novele agrorezortu. Takéto konanie je doslova podrazenie nôh slovenským výrobcom potravín, ktorých tvrdo zasiahla nielen pandémia, ale aj absentujúca pomoc aktuálnej vlády a nula v Pláne obnovy a odolnosti,“ povedal Róbert Puci, poslanec NR SR strany HLAS – SD.

Vládny návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami znova legalizuje v súčasnosti nekalé obchodné praktiky ako je nákup výrobkov pod výrobné náklady, či predaj pod výrobné ceny. Prvé by prakticky znamenalo, že výroba bude pre potravinárov stratová. Druhé, že by reťazce dostali možnosť svojou ekonomickou dominanciu zničiť konkurenciu ako malé nezávislé pekárne, mäsiarstva, obchody, večierky, či bufety.

Poslanecký návrh SME Rodina zasa navrhuje predĺženie splatnosti faktúr od dodania tovaru. To v praxi znamená, že by výrobcovia potravín, napríklad pekári, mäsiari, či mliekari úverovali obchodné reťazce ako banky. Peniaze za zaplatený tovar by dostali až po dvoch mesiacoch, aj keď by ich reťazec od zákazníkov zinkasoval už v ten istý deň. Zarobil by tak aj na bankových úrokoch. Naopak výrobcovia potravín by si museli len na samotnú výrobu požičiavať z banky, pretože by neboli schopní platiť za suroviny, energie, či mzdy zamestnancov.

„Hlas – SD vyzýva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, aby presunul tento bod rokovania na koniec schôdze a nerokovalo sa o ňom pokiaľ nebudú jasné stanoviská slovenských potravinárov k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Je neakceptovateľné, aby strany vládnej koalície rozhodovali o slovenských výrobcoch potravín bez toho, aby boli ich oprávnené požiadavky k tejto novele akceptované. Hlas – SD bude hlasovať proti takémuto ničeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ vyzval R. Puci.

<< Späť k článkom