Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vyslovujeme plnú podporu programovému vyhláseniu vlády

Patrícia Medveď Macíková
Strana HLAS vyslovila plnú podporu programovému vyhláseniu vlády a podporí ho všetkými svojimi poslancami. Vládny program považuje HLAS za naplnenie...

Strana HLAS vyslovila plnú podporu programovému vyhláseniu vlády a podporí ho všetkými svojimi poslancami. Vládny program považuje HLAS za naplnenie vlastných predvolebných priorít o Slovensku ako o silnom štáte. „Povedali sme, že hlavným riešením skutočných problémov Slovenska je silný štát, ktorý dokáže účinne pomôcť ľuďom. Programové vyhlásenie vlády hovorí jasne: záväzkom vlády je budovať na Slovensku silný a sociálne spravodlivý štát, ktorého stredobodom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu. To je zmysel našej politiky, na tom chceme každý jeden deň pracovať,“ uviedol líder HLASu Peter Pellegrini. HLAS pred voľbami jasne oznámil, že nebude spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú plnohodnotný 13. dôchodok, silnú ruku štátu v oblasti potravín, energií a bánk, vyrovnávanie regionálnych rozdielov a ktoré by ohrozili naše členstvo v Európskej únii a NATO. „Všetky naše zásadné podmienky budú prijatím programového vyhlásenia splnené. Už na budúci rok všetci slovenskí dôchodcovia dostanú skutočný a spravodlivý 13. dôchodok, starobní dôchodcovia vyše 600 eur. Ceny energií pre domácnosti zostanú na primeranej úrovni, vláda zavedie bankovú daň a bude pripravená zasiahnuť v prípade neprimeraného zdražovania potravín. Vyrovnávaniu regionálnych rozdielov je venovaná celá kapitola vládneho programu s konkrétnymi plánmi. A nemennosť zahraničnopolitickej orientácie Slovenska si vládna koalícia zadefinovala vo všetkých svojich dokumentoch,“ zdôraznil Peter Pellegrini. Hoci je programové vyhlásenie najdôležitejším dlhodobým dokumentom vlády, ľudia ju po štyroch rokoch budú hodnotiť predovšetkým podľa skutočných činov, ktoré zlepšia ich život. „Som presvedčený, že budeme spoločne úspešní nielen v plánovaní, ale aj vo výsledkoch, ktoré majú naplniť základnú ambíciu celej vlády: lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť,“ uzavrel Peter Pellegrini.
<< Späť k článkom