Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vyzývame ministra pôdohospodárstva, aby začal konečne konať v záujme Slovenska

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia dnes upozornil na kľúčové kritické oblasti pôdohospodárstva, ktoré v čase vojny potrebujú okamžité riešenie. „Ak koalícia...

HLAS – sociálna demokracia dnes upozornil na kľúčové kritické oblasti pôdohospodárstva, ktoré v čase vojny potrebujú okamžité riešenie. „Ak koalícia s ministrom Vičanom nebudú konať reálne hrozí, že prehlbujúcim sa konfliktom na Ukrajine, začne nedostatok potravín a budú si ich môcť kúpiť len bohatí ľudia,“ uviedol Peter Pellegrini. Líder HLASu – sociálna demokracia očakáva, že koalícia popri Lex Ukrajina urýchlene predstaví aj Lex Slovensko. “ Ľudia potrebujú vedieť ako sme pripravení na prípadný nedostatok energíí, v akom stave je naša potravinová sebestačnosť.“ HLAS – sociálna demokracia očakáva, že minister pôdohospodárstva Vičan začne konečne konať. Ak tak neurobí v krátkom čase, HLAS – sociálna demokracia predloží do parlamentu celý rad zákonodárnych iniciatív. “ Budú sa týkať vytvorenia podmienok na
okamžité štátne nákupy hnojív a krmív na založenie úrody, naplnenia štátnych hmotných rezerv obilím, monitoringu stavu zásob potravín, ako aj návrh 0% DPH na výrobky z predaja dvora a zrušenie spotrebnej dane na naftu,“ uviedol člen predsedníctva a expert na pôdohospodárstvo Branislav Becík. “ Je čas buchnúť po stole, aby si minister Vičan uvedomil, že nestačí sa spoliehať na uistenia, že EÚ má potravín dosť. Možno je dosť potravín , ale uvedomuje si niekto za akú cenu? HLAS – sociálna demokracia nikdy neprijme stav, že naše základné potravinové komodity sú vyvážané do susedných štátov, kde si ju spracujú a zo zahraničia na Slovensko dovážame z našich komodít hotové predražené výrobky“, uviedol Branislav Becík.

<< Späť k článkom