Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Zastavme nebezepčný experiment so Slovenskom

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministra vnútra Romana Mikulca, aby zverejnil všetky materiály týkajúce reformy verejnej správy. „Stačilo. Dnes sme...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministra vnútra Romana Mikulca, aby zverejnil všetky materiály týkajúce reformy verejnej správy.
„Stačilo. Dnes sme svedkami, že chystajú prekresliť celé Slovensko a to bez diskusie, bez analýz, bez názoru samospráv. Ak minister Mikulec odmietne tieto dokumenty zverejniť, požiada HLAS o zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre verejnú správu, aby tak urobil pred poslancami,“ uviedla podpredsedníčka strany Denisa Saková.
Expert HLASu pre samosprávu Michal Kaliňák zdôraznil, že tak, ako táto vláda zlyhala pri reforme nemocníc, pri grafikone, pri súdnej mape, chystá ďaľšiu reformu, ktorá ublíži ľuďom.
„Je to čarbanica bez komunikácie so samosprávami. Musíme zastaviť tento podvod na ľuďoch a nebezpečný experiment so Slovenskom. Je to materiál bez znalosti problémov v území, bez reálneho poznania života v regiónoch,“ uviedol Michal Kaliňák.
HLAS sociálna demokracia ponúka riešenia, ako k problému samospráv pristúpiť a riešiť ho. „Navrhujeme pre Slovensko riešenie v odstupňovaní kompetencií,v podpore medziobecnej spolupráce, ekonomickej stability a zvýšení príjmov,“ dodal Michal Kaliňák.
<< Späť k článkom