Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Zastavme voľne dostupné drogy v automatoch, kvôli našim deťom!

Patrícia Medveď Macíková
V obchodných centrách sa rozmohla prevádzka predajných automatov na látky tzv. HHC, HHC-P, ktoré navodzujú euforické stavy. Kvôli týmto, v posledných týždňoch po...

V obchodných centrách sa rozmohla prevádzka predajných automatov na látky tzv. HHC, HHC-P, ktoré navodzujú euforické stavy. Kvôli týmto, v posledných týždňoch po konzumácii najmä maloleté a neplnoleté osoby zažili intoxikáciu, niektoré až kolapsové stavy a preukázateľne spôsobili problémy s vedomím týchto osôb.
„Po svedectvách niekoľkých ľudí, ktorých deti mali túto nemilú skúsenosť a odvysielaní mnohých reportáží som sa rozhodol ešte pred návrhom na zmenu zákona konať. Podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa najmä v súvislosti s šírením a predajom návykových a psychotropných látok.
Cieľom je aby takéto automaty zmizli z dostupnosti našich detí“ hovorí poslanec NRSR za stranu HLAS – sociálna demokracia Igor ŠIMKO.
Na tento problém teraz už poslanec NRSR Igor ŠIMKO upozorňoval počas predvolebnej kampane videami pri týchto automatoch, ktoré neoverujú vek kupujúceho a k týmto látkam sa ako rizikové osoby dostávali najmä deti, ktoré po požití zažívali kolapsové stavy. Tieto automaty sú umiestnené predovšetkým pri vchodoch / východoch z nákupného centra hneď vedľa ostatných automatov, ktoré
ponúkajú na predaj bežne dostupné legálne nealkoholické nápoje, čo vzbudzuje dojem o nezávadnosti ponúkaných predmetov / látok. Automaty neoverujú vek kupujúceho / užívateľa a predajcovia aj výrobcovia sa prísnym potravinárskym, či trestným reguláciám „legálne vyhýbajú“ informáciou na obale, že produkty sú určené na zberateľské účely a nie na spaľovanie, či konzumáciu. Takto si tieto látky môže zakúpiť dieťa akéhokoľvek veku. Cieľom a aj návrhom tejto iniciatívy je docieliť aby
predbežným opatrením bola prevádzka takýchto automatov obmedzená a zakázaná do času zmeny zákona kým sa tieto látky dostanú na zoznam zakázaných látok z dôvodu svojej toxicity.
„Ako rodič vnímam tento problém o to citlivejšie, pretože nechcem aby z dospievajúcej generácie vyrastali drogovo závislí. Dnes je to HHC/P, zajtra iné, neskôr tvrdé drogy a nakoniec je z mladého človeka s budúcnosťou len bezprízorná troska. Odstrašujúcim príkladom sú nám liberálne krajiny, kde sa na závislosti liečia od teenegerov po dospelých vysoké podiely ľudí. Nehovoriac o nešťastí rodín, nákladoch štátu a výpadkoch v rozpočtoch na zdravotné poistenie…“ dodal Igor ŠIMKO.
<< Späť k článkom