Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Zdevastované zdravotníctvo nikoho nezaujíma

Patrícia Medveď Macíková
V deň odchodu exministra Lengvarského z odvolanej vlády strana HLAS upozornila na to, že ak sa okamžite nebude pokračovať vo...

V deň odchodu exministra Lengvarského z odvolanej vlády strana HLAS upozornila na to, že ak sa okamžite nebude pokračovať vo výzve na rekonštrukciu a obnovu veľkých projektov regionálnych nemocníc, Slovensko príde o 212 miliónov eur z Plánu obnovy, ktoré boli na tieto investície určené. Zdôrazňujeme a opakujeme, že v prípade peňazí z Plánu obnovy a odolnosti ide o jedinečné a neopakovateľné zdroje do rekonštrukcie budov väčšinou do krajských nemocníc. Pri každej investícii do budovy nemocnice sa teda zhodnocuje práve majetok vo vlastníctve krajov.

Podpredsedníčka HLAS Zuzana Dolinková uviedla: ,,Akýkoľvek argument, ktorým sa ľuďom hovorí, že je amorálne, ak peniaze z Plánu obnovy budú investované do krajských nemocní, pretože sa dostanú k súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je hrubé zavádzanie verejnosti – pacientov, a teda totálnym hazardom a zahrávaním sa so zdravím občanov. Pre občana – pacienta je kľúčové, aby mu v každom zdravotníckom zariadení, aj v regionálnej nemocnici, bola poskytnutá adekvátna, potrebná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Dnes však čakáme na ,,akoby ministra zdravotníctva“, nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča, kým sa vráti z potápania v Mexiku, aby v rámci krízového manažmentu na ministerstve zdravotníctva opakovane prehodnotil a rozhodol o tom, čo je výsledkom transparentného hodnotenia a splnenia podmienok výzvy z Plánu obnovu na tzv. veľké rekonštrukcie nad 5 miliónov eur.“

Koncom decembra 2022 bola vypísaná Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide o rekonštrukciu a obnovu na tzv. malé projekty, ktorá mala byť vyhodnotená 17. marca, avšak podľa aktuálnych informácii na základe podnetu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) bol dátum vyhodnotenia výzvy posunutý na 6. apríl 2023. A to napriek tomu, že každý jeden deň meškania plnenia termínov z Plánu obnovy je reálnym ohrozením plnenia míľnikov na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy.

Dolinková sa preto pýta, či v celom tomto marazme, ktorý sa na Slovensku, tobôž v zdravotníctve pod vedením trojjediného Hegera, ktorý je zodpovedný na rezort zdravotníctva, ale i za rezort financií, aké sú skutočné dôvody tohto konania?

,,Môžeme sa len domnievať, čo je skutočným dôvodom posunu. Je to neschopnosť ministerstva zdravotníctva? Dovolenkovanie hlavných aktérov? Nezabezpečenie dostatočných kapacít na posudzovanie projektov? Ponechanie dodatočného času pre našich ľudí, aby mohli ovplyvniť niektoré procesy? Nejde náhodou o zámerné ohrozenie jedinečných zdrojov do niektorých investícií, ktoré sa niektorým politikov  jednoducho nepáčia?“

Nech je pravda akákoľvek, uvedeným posunutím sa opätovne skracuje už aj tak krátky čas na splnenie míľnikov k Plánu obnovy. Zároveň sme videli, ako dlho trvalo ministerstvu zdravotníctva vyhodnotiť veľkú výzvu, preto máme oprávnené obavy, ako dlho bude trvať vyhodnotenie v tomto prípade. Čím dlhšie bude trvať vyhodnocovanie projektov, tým kratší čas budú mať žiadatelia na zrealizovanie projektov a dodržanie míľnikov, čo vážne ohrozuje čerpanie prostriedky z Plánu obnovy.

Dolinková dodala, že rovnako sú ohrozené aj projekty z Plánu obnovy určené pre záchranky. Dodnes nebola prijatá reforma siete záchrannej zdravotnej služby, ktorá zabezpečí zlepšenie dojazdových časov posádok záchraniek a zákony, ktorými mala byť prijatá boli stiahnuté z medzirezortného pripomienkového konania. Preto 50 mil. Eur, ktoré sú na tento projekt určené, rovnako ako aj 281 mil. eur určených na Rázsochy, žiadame okamžite presunúť na iné investície v zdravotníctve, ktoré ešte dokážeme zrealizovať.

Zároveň opakovane vyzývam pani prezidentku, aby sa aktívne zaujímala o stav v zdravotníctve a konala, pretože titanic s názvom slovenské zdravotníctvo – pacienti a zdravotníci je už na dne!!!

<< Späť k článkom