Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Žiadame o zrušenie výzvy na Centrá zdieľaných služieb

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia odmieta zbabranú výzvuz dielne ministerstva vnútra na Centrá zdieľaných služieb. „Táto výzva je nastavená tak, že...

HLAS – sociálna demokracia odmieta zbabranú výzvuz dielne ministerstva vnútra na Centrá zdieľaných služieb. „Táto výzva je nastavená tak, že ublíži, pretože absolútne nereaguje na podstatu spoločných úradovní, ktoré nazývame Centra zdieľaných služieb. Strana HLAS – sociálna demokracia vyzýva rezort vnútra, aby bola výzva na Centrá zdieľaných služieb vyhlásená nanovo s tým, aby z Operačného programu Slovensko boli vyčlenené financie na mzdy odborných zamestnancov, ktorí budú pracovať v týchto centrách,“ uviedol člen predsedníctva HLASu Michal Kaliňák. „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vykazujev mnohých výzvach vážnu chybovosť. Svoje o tom vieme cez súdnu mapu, rušenie nemocníc, zonáciunárodných parkov, výzvu pre historické budovy ktorej pravidlá sa menia počas hry a aktuálne aj výzvu na Centrá zdieľaných služieb, ktorá je v skutočnosti ďalšou hrozbou,“ informoval Michal Kaliňák. „Rezort tvrdí, že vznik Centier zdieľaných služieb na princípe partnerstva významne prispeje k združovaniu administratívnych a odborných kapacít na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných a sociálnych služieb najmäpreneseného výkonu štátnej správy. Lenže opak bude pravdou.“ informoval Michal Kaliňák. „Potrebujeme ľudí, nie elektroinštaláciu. Oprávnenými aktivitami projektu sú napríklad rekonštrukcia a modernizácia vnútornýchpriestorov obecných budov vo vlastníctve žiadateľa ako je výmena podlahových materiálov, výmena elektrických rozvodov, či rekonštrukcia sociálnych zariadení, ale aj nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky.Samosprávy však majú problém s odborne zdatnými ľuďmi a tu mala byť podstata celej výzvy. Preto je táto výzva na Centrá zdieľaných služieb neadekvátna potrebám miest a obcí. A iba dokazuje, aké to vyzerá keď sa nastavujú projekty bez diskusie s dotknutými samosprávami,“ poznamenal expert HLASu. Michal Kaliňák ďalej pripomína: „V každom regióne na konkrétnych príkladoch počúvame, ako im ciele z plánu obnovy ubližujú. Ako komplikujú život mestám a obciam, ako komplikujú životné situácie ľudí. Toto je ďalšia výzva z plánu obnovy, ktorá ide presne opačne ako sú potreby miest a obcí. Toto už nie je náhoda, ale ďalší dôkaz fatálneho zlyhania tých, ktorí sú zodpovední za celý plán obnovy,“ skonštatoval člen predsedníctva HLASu. Expert strany HLAS – sociálna demokracia pre samosprávy, Michal Kaliňák, hodnotí výzvu pre Centrá zdieľaných služieb ako dôsledok nepochopenia toho, čo reálne potrebujú mestá a obce. „Centrá zdieľaných služieb majú byť strechou pre konkrétne profesie, pre odborníkov, ktorí budú svoju prácu robiť na úrovni mikroregiónov. Pri pohľade na štruktúru samospráv, pri pohľade na vek odborných zamestnancov, pri pohľade na ekonomickú situáciu obcí je jasné, že pod jednu strechu potrebujeme dať odborníkov na to, aby samosprávam pomohli pri ich originálnych kompetenciách, aby viaceré samosprávy mali spoločnú ekonómku, mzdárku, experta na verejné obstarávania, projektového manažéra, stavebný dozor, či právnika. Toto sú profesie, ktoré potrebujeme dať pod jednu strechu, aby pracovali pre viacero samospráv. Stačí sa pozrieť do susedných krajín a hneď uvidíme, ako im totopomohlo. Napokon, u susedov boli svedkami toho, ako sa odborne zdatní ľudia vrátili z ministerstiev, alebo krajov domov, lebo na úrovni regiónov mohli robiť prácu, za ktorou dovtedy cestovali na týždňovky.“ Strana HLAS – sociálna demokracia po voľbách presadí systematickú podporu medziobecnej spolupráce, napríklad tak, aby dôležité odborné profesie mohli pracovať pod jednoustrechou pre viacero samospráv, aby súčasťou mikroregiónov bol spoločný pult centrálnej ochrany prevádzkujúci kamerový systém pre viacero obcí.

<< Späť k článkom