Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Žiadame slovenskú vládu, aby sa zasadila za potrestanie vinníkov za vraždu Jána Chovanca

Patrícia Medveď Macíková
  HLAS – sociálna demokracia prostredníctvom poslanca Petra Kmeca predložil do parlamentu návrh uznesenia, v ktorom žiada slovenskú vládu, aby...

 

HLAS – sociálna demokracia prostredníctvom poslanca Petra Kmeca predložil do parlamentu návrh uznesenia, v ktorom žiada slovenskú vládu, aby požiadala svojich belgických partnerov o vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k zastaveniu trestného stíhania páchateľov tohto násilného činu. Zároveň žiada vládu, aby trvala na potrestaní vinníkov, ktorí sa podieľali na tomto násilnom zásahu. HLAS – sociálna demokracia taktiež vyzýva slovenských poslancov v EP, aby v rámci svojich kompetencií iniciovali a zasadili sa za vytvorenie nezávislej monitorovacej misie Európskeho parlamentu na dôsledné prešetrenie prípadu Jozefa Chovanca. „V uznesení taktiež žiadame slovenskú vládu, aby k 5. výročiu informovala parlament o stave vyšetrovania tejto kauzy a predložila zoznam krokov, ktoré povedú k dosiahnutiu spravodlivosti pre Jozefa Chovanca“, uviedol predkladajúci Peter Kmec. „Od úmrtia Jozefa Chovanca uplynulo 5 rokov a je našou povinnosťou – štátu, mimovládneho sektora a médií, aby vyvinuli maximálne úsilie v snahe dosiahnuť pre rodinu Jozefa Chovanca spravodlivosť a verejné ospravedlnenie Belgicka za nehumánne konanie voči jeho osobe“, uviedol poslanec Peter Kmec. “ Táto kauza nesmie byť zametená pod koberec a HLAS urobí všetko preto, aby vinníci boli potrestaní, “dodal poslanec HLASu – sociálna demokracia.

<< Späť k článkom