Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Zrekonštruujeme Rooseveltovu nemocnicu

Patrícia Medveď Macíková
HLAS  – sociálna demokracia vyzýva úradnícku vládu, aby začala okamžite konať v prípade výstavby a rekonštrukcie nemocníc. “ Pred Roosveltovou...

HLAS  – sociálna demokracia vyzýva úradnícku vládu, aby začala okamžite konať v prípade výstavby a rekonštrukcie nemocníc. “ Pred Roosveltovou nemocnicou nestojíme náhodou. Ešte moja vláda tu zrekonštruovala detskú nemocnicu a vyčlenila finančné prostriedky na  veľkú zásadnú rekonštrukciu celej Rooseveltovej nemocnice.
Rovnako sme vyčlenili prostriedky na prípravné a projekčné práce v prípade Rázsoch aj nemocnice v Ružinove. Keby v tom pokračovala koalícia a nezrušila to, dnes sme mohli vidieť reálne výsledky. Namiesto toho je Plán obnovy vo výške 600 miliónov ohrozený a nič sa nezmenilo. Je to zodpovednosť Kollára, Hegera, Matoviča, Remišovej a Sulíka,“ uviedol pred Roosveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici líder HLASu Peter Pellegrini. Podpredsedníčka HLASu Zuzana Dolinková skonštatovala, že je nutné okamžite konať. “ Úradnícka vláda bola tá, ktorá rozhodla o tom, že Rázsochy z Plánu obnovy nebudú a že sa budú musieť postaviť zo štátneho rozpočtu. Peniaze, ktoré boli určené na výstavbu hrubej stavby Rázsoch a kompletnej univerzitnej nemocnice v Martine, boli presunuté na výstavbu hrubej stavby nemocnice Martine a hrubej stavby nemocnice v Banskej Bystrici. Rozhodnutie o výstavbe hrubých stavieb týchto nemocníc síce padlo, ale dovoľte mi prosím upozorniť na to, že pre financovanie oboch hrubých stavieb týchto nemocníc z Planu obnovy je dôležité, aby sme tieto projekty a investície dokázali prefinancovať do konca júna 2026.“
Aby sa tak mohlo stať je potrebná súčinnosť  ministerstva zdravotníctva. „Oba projekty musia mať pripravené projektové tímy dodané  ministerstvom zdravotníctva, ktoré budú koordinovať činnosť výstavby obidvoch týchto stavieb a to nie v počte jedného zamestnanca alebo jedného človeka, ako tomu bolo v prípade Rázsoch, ale minimálne tímami na úrovni 5 až 10 ľudí pre každú z týchto nemocníc,“ upozornila Dolinková.
„Zároveň je potrebné vyrokovať okamžite podmienky výstavby hrubých stavieb týchto nemocníc s Európskou úniou tak, aby ak ich nestihneme dostavať do konca júna 2026, aby sa nemuseli vracať všetky peniaze na základe odovzdania, resp, neodovzdania celého diela, ale aby sa potencionálne vrátili iba tie peniaze, ktoré skutočne neboli na danú výstavbu vyčerpané. A v neposlednom rade je dôležitá samozrejme aj garancia štátu, že ak sa aj postavia hrubé stavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici z Plánu obnovy, tak ako je to dnes naplánované, aby to nezostali iba skelety tak ako to bolo 30 rokov na bratislavských Rázsochách, ale aby bol daný záväzok štátu, že aj v Martine a v Banskej Bystrici bude nemocnica dostavaná na kľúč či už z peňazí zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov,“ zdôraznila podpredsedníčka HLASu. „Je neprípustné, že budeme mať ďalšie rozostavané skelety, ale pacientom nebude mať kde byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, pretože sa  nedajbože nenájdu ďalšie zdroje na to, aby sa tieto obidve nemocnice dokončili,“ skonštatovala  Dolinková.
“ Vyzývam ministerstvo zdravotníctva úradníckej vlády, aby toto dočasné obdobie svojho mandátu využilo na prípravu skutočne odborných rozhodnutí, na konštruktívny dialóg v záujme toho, aby pacienti mali zabezpečenú dostupnú zdravotnú starostlivosť, aby sa včas dostali do ambulancie, do nemocnice, aby sa k pacientom dostala záchranka, aby sa pacienti dostali k tvojím liekom a aby nenastala situácia, že jednotlivé skupiny zdravotníkov museli vždy domáhať svojich práv len nátlakovým akciami. Je neprípustné, aby v dôsledku zlyhania konštruktívneho dialógu a vysvetľovania, nekomunikácie a nedostatočnej argumentácie boli rukojemníkmi pacienti, pre ktorých môžu zostať dvere či už ambulancie alebo nemocnice zatvorené,“ povedala podpredsedníčka HLASu. Peter Pellegrini dal verejný záväzok, že ak bude HLAS vo vláde, Roosveltova nemocnica bude zrekonštruovaná a bude slúžiť ľuďom.

<< Späť k článkom