Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

VYHLÁSENIE KONGRESU „HLAS MIEST, OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV“ SLOVENSKA

Patrícia Medveď Macíková
Účastníci kongresu a zvolení predstavitelia slovenských obcí, miest a žúp sa hlásia k celospoločenskej dohode strany HLAS – sociálna demokracia...

Účastníci kongresu a zvolení predstavitelia slovenských obcí, miest a žúp sa hlásia k celospoločenskej dohode strany HLAS – sociálna demokracia „Spájame sa s ľuďmi.“ Uznávajú potrebu nového vzťahu medzi štátom a samosprávou, ktorý musí byť založený na vzájomnej úcte, rešpekte a vedomí spoločnej zodpovednosti za lepší život ľudí na Slovensku.
HLAS sa zaväzuje, že rozvoj slovenských regiónov bude jeho programovou prioritou. HLAS pripraví plán na vyrovnanie zásadných regionálnych rozdielov v horizonte troch volebných období. HLAS je presvedčený, že každý občan Slovenskej republiky má rovnaké právo na kvalitné a dostupné služby od štátu bez ohľadu na región, v ktorom býva alebo pracuje.
HLAS sa zaväzuje, že v prípade vstupu do vlády bude slovenské obce, mestá a kraje považovať za partnera a bude rešpektovať ich oprávnené požiadavky. Vo svojej politike bude presadzovať princípy decentralizácie, solidarity a subsidiarity, pretože len pri uznaní týchto hodnôt môže byť samospráva úspešná a pracovať pre ľudí.
HLAS sa zaväzuje, že ak bude kľúčovou politickou silou pri vytváraní novej vlády, absolvuje nová vláda počas štyroch rokov výjazdové zasadnutie v každom jednom okrese, aby mohla počúvať priamo hlas ľudí a neuzatvárala sa do pancierovaných limuzín, bratislavských palácov či bruselských kancelárií.
Táto dohoda je otvorená pre všetkých reprezentantov obcí, miest a krajov, ktorí sa s týmito hodnotami stotožňujú a chcú sa aktívne zapojiť do budovania nových a lepších vzťahov medzi štátom a samosprávou.
<< Späť k článkom