Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Minister Budaj pochoval SLOVALCO

Peter Kalivoda
Minister Budaj pochoval SLOVALCO

10. január 2023 sa zapíše čiernymi písmenami do histórie Slovenska. V tento deň sa skončila výroba primárneho hliníka na Slovensku. Pointa je v tom, že išlo o jednu z najekologickejších výrob hliníka v Európe. Po predchádzajúcom augustovom utlmení výroby tak spolu s odstavením poslednej pece prišlo zároveň o prácu 350 (!) zamestnancov. Kontinuálna výroba hliníka sa tak po 70 rokoch na Slovensku skončila.

Táto smutná udalosť rozprúdila odbornú a často nie veľmi kompetentnú debatu o tom či sa dalo tejto situácii predísť, alebo je SLOVALCO len jednou z obetí energetickej krízy.
Nuž, tu to treba pomenovať veľmi jasne. SLOVALCO je obeťou trestuhodnej nečinnosti tejto vlády! A ak to takto pôjde ďalej, mám obavu že budú nasledovať Košice, DUSLO Šaľa a tak ďalej.. Protivníci kompenzácii tvrdia, že nie je možné takto sanovať podniky a vytvárať nesystémové riešenia. Pýtajme sa však na to, aké systémové riešenia prináša táto vláda? Odpoveď je jednoduchá. Žiadne. Doba ktorú žijeme si vyžaduje mimoriadne riešenia.

V Environmentálnom fonde, ktorého primárnym príjmom sú výnosy z predaja emisných povoleniek na to financie sú. Vláda mala jednoznačne vytvoriť a podporiť mechanizmy, ktorými by v určitom časovom období vedela kompenzovať strategické, energeticky náročné a najmä ekologické výroby na Slovensku. Tak aby bola zachovaná výroba a sociálne istoty zamestnancov v danom regióne.

Najmä v týchto pohnutých časoch, kedy sme my všetci vystavení neistote, energetickej kríze a vysokej inflácii. Do legislatívy boli predložené viaceré návrhy, ktoré by umožnili zvýšiť a upraviť kompenzácie pre energeticky náročné podniky na úroveň EÚ, tie však do súčasnej doby neboli podporené. Pravda je len jedna, minister Budaj a celá vláda nechcela pomôcť Slovalcu a nechala ho padnúť. Tento podnik nie je prvý a pravdepodobne ani posledný. Ministrovi Budajovi zjavne neprekáža, že namiesto hliníka z ekologickej výroby sem budeme dovážať drahý a vysoko neekologický hliník z Číny s nesmiernou ekologickou stopou. Radšej bude navrhovať nové obmedzenia, poplatky, transformáciu priemyslu, ale to čo sme mali doma ochrániť nevie, alebo nechce. Je to cynické a farizejské.

Všetky tieto fakty len potvrdzujú naše tvrdenia, že minister (podobne však ako celá táto vláda) už dávno presluhuje.
Verím, že príchodom novej vlády, ktorej súčasťou by bola strana HLAS – sociálna demokracia budú kompenzácie pre tieto podniky upravené a SLOVALCO bude môcť naštartovať všetkých 226 elektrolytických pecí.

<< Späť k článkom