Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Minister Budaj ustúpil, samosprávy a zdravý rozum zvíťazili.

Peter Kalivoda
Minister Budaj ustúpil, samosprávy a zdravý rozum zvíťazili.

Minister Budaj vzdal svoj mocenský boj proti samosprávam, bolo to jediné racionálne riešenie a rozhodnutie, ktoré mohlo ministerstvo životného prostredia urobiť. Kolaps systému odpadového hospodárstva na úrovni obcí je pre tento čas zažehnaný a odložený. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo návrh vyhlášky, ktorý počíta s odkladom povinnosti úpravy odpadov pred jeho ukladaním na skládkach, ktorá mala platiť od 1.1.2023 o jeden rok. Týkať sa mala hlavne zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov. Mestá a obce deklarovali, že na túto novú povinnosť nie sú pripravené, rezort životného prostredia (ako zvyčajne) s nimi odmietal a odmieta komunikovať a na prípravu a zavedenie povinnosti do praxe bol extrémne krátky čas.

Strana HLAS – sociálna demokracia plne podporovala vyhlásenia Únie miest Slovenska, ZMOS a ostatných aktérov odpadového hospodárstva, ktorí jednotne odmietali postup MŽP SR a plánujú sa obrátiť sa na Európsku komisiu. Odborná skupina strany HLAS pre životné prostredie navrhovala dvojročný odklad tejto povinnosti. MŽP SR  by malo za toto obdobie pripraviť takú právnu úpravu, ktorá bude akceptovaná aktérmi odpadového trhu, ale aj Európskou komisiou a najmä obyvateľmi Slovenska. Rezort životného prostredia stanovil termín na 1.1.2024 čo je odklad o jeden rok. Stav, ktorý sme zažili teraz sa tak môže (a obávam sa že aj bude) o rok znovu opakovať. Pretože riešenie problému nespočíva len v posune termínu účinnosti opatrenia. Účastníci systému odpadového hospodárstva už dlhodobo upozorňujú na zdĺhavé povoľovacie procesy, dlhodobo stagnujúci proces novelizácie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý ministerstvo sľubuje už od roku 2021 a zatiaľ nepredstavilo žiadne východiská tejto zmeny. Ak sa budú vrcholoví predstavitelia rezortu životného prostredia k samosprávam správať ako k nepriateľom, nebude prebiehať konštruktívna diskusia, aj termín 1.1.2024 môže byť ohrozený.

MŽP SR nemôže svojím nekonaním a neschopnosťou komunikovať vytvárať časovú tieseň, neprimeraný nátlak a nemožnosť obciam pripraviť sa na navrhované legislatívne zmeny a z nich vyplývajúce povinnosti. Navyše prichádzajúce v čase energetickej krízy, kedy obce bojujú o prežitie.

<< Späť k článkom