Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Pellegrini

Spoločenská solidarita je tmelom pre budúcnosť

Peter Pellegrini
Matovič sa dosiaľ nezúčastnil na politických vyjednávaniach v Bruseli a nechá sa zastupovať. Veľmi ma mrzí, že na Slovensku nerezonuje téma plánu...

Matovič sa dosiaľ nezúčastnil na politických vyjednávaniach v Bruseli a nechá sa zastupovať.

Veľmi ma mrzí, že na Slovensku nerezonuje téma plánu obnovy. Pritom v týchto dvoch slovách je symbolicky schovaných šesť miliárd eur na obnovu ťažko skúšanej ekonomiky, ale vďaka Matovičovej vláde široká verejnosť o tom prakticky nič nevie. Jej verejná diskusia o tom, ako má vyzerať Slovensko po pandémii, je doslova mizerná, o čom svedčí fakt, že keď sa spýtate ľudí, tak podľa prieskumov na otázku „Čo je fond obnovy“ dokázalo správne odpovedať iba 8,8 percenta občanov a čiastočne správne 10,3 percenta.

Tak ako táto vládna koalícia úplne zlyháva pri riadení prítomnosti, rovnako zlyháva aj pri projektovaní budúcnosti. Pamätáme si, ako veľkolepo premiér Matovič ohlasoval reformné leto. Musíme si totiž uvedomiť, že zdroje plánu obnovy sú podmienené reformami a každá reforma si vyžaduje podporu čo najširšieho okruhu ľudí. Preto na tom Brusel trvá, a preto je to základnou podmienkou schválenia. Namiesto toho, aby táto nekompetentná a amatérska vláda zapojila do procesu samosprávy, odborové a stavovské organizácie, akademickú, vedeckú či kultúrnu obec, prípadne mimovládny sektor v záujme maximalizácie potenciálu, deje sa presný opak. 

V priamom prenose vidíme koaličné spory, každá strana má vlastný program, premiéra nezaujíma, čo je najdôležitejšie, ale úplne otvorene požaduje prerozdelenie zdrojov tak, aby reflektovali volebný výsledok strán. Jednoducho chaos, zmätok, amaterizmus. Napriek tomu, že mimo Slovenska je to všade premiérska téma, Igor Matovič sa dosiaľ nezúčastnil na politických vyjednávaniach v Bruseli a nechá sa zastupovať úradníkmi alebo ministrom financií. Na prvý pohľad to vyzerá, že šesť miliárd z EÚ je jediný politický tmel tejto koalície, pričom vízia sa stratila vo vzájomných koaličných strkaniciach a podrazoch.

V tomto rozklade vládnej moci prichádza naša strana s vlastným konceptom plánu obnovy. Je to ucelený realistický koncept rozvoja po pandémii. Pre nás ako sociálnych demokratov je veľmi dôležité, aby bol plán obnovy doplnený o tretí pilier (okrem zeleného a digitálneho) – o spoločenskú solidaritu. Kvalitu života totiž zďaleka nie je možné hodnotiť iba na základe ekonomických ukazovateľov. Komplexná transformácia vyžaduje aj dôsledné presadzovanie sociálno-demokratických hodnôt, s dôrazom na  vymanenie sa z pasce stredného príjmu, s podporou rovnosti príležitostí pre všetkých, alebo s podporou domácich podnikov s inovatívnym profilom na lokálnej a regionálnej úrovni. Slovensko budúcnosti musí byť totiž Slovenskom kvalitného života a ľudskej dôstojnosti.

Zdroj: https://komentare.hnonline.sk/komentare/2305055-spolocenska-solidarita-je-tmelom-pre-buducnost?fbclid=IwAR2U4blOVL7Vc2eLyiXa15kDQcIUM04s6H1SbF51pmQ0bPnzOa5ikPree4U

<< Späť k článkom