HLAS - sociálna demokracia

Peter Pellegrini

Ponúkneme riešenia a kontrolu moci

Peter Pellegrini
Som presvedčený, že ak nezačne vláda rokovať o pomoci s najväčšími zamestnávateľmi, tak sa celá „Prvá pomoc“ zrúti ako domček z karát....

Som presvedčený, že ak nezačne vláda rokovať o pomoci s najväčšími zamestnávateľmi, tak sa celá „Prvá pomoc“ zrúti ako domček z karát.

Zdroj: TASR

Keď som odchádzal z postu premiéra, vyslovil som želanie, aby nová vláda úlohy pred ňou stojace zvládla. Ide o osud krajiny a ľudí, a preto nie je čas na škriepky. I keď ojedinelý hlas z Úradu vlády niekedy zbytočne vyvolával napätie a konfrontáciu. Z hľadiska vývoja choroby a jej dosahov sa ukazuje, že našich 20 opatrení prijatých na začiatku pandémie bolo kľúčových. Vytvorili sme dostatočný časový vankúš pre zdravotníctvo, ale aj pre politikov a štátnu správu, aby s rozvahou mohli reagovať na realitu.

Tému rozšírenia testovania ľudí vnímam interpretačne ako účelovú, pretože sme sa rozhodovali len vzhľadom na naše možnosti a kapacity. Chceli sme, aby nedošlo zbytočnému plytvaniu techniky, a boli ochránení ľudia v prvej línii, pokiaľ sa nedoplnia zásoby. Dnes pristávajú lietadlá z Číny a ak neurobíme ďalšie diplomatické prešľapy na úrovni predsedu vlády, prídu aj ďalšie. Nemám nič proti testovaniu súkromnými laboratóriami, ale bol by som nerád, aby sa to stalo predmetom bezbrehého biznisu. Už dnes totiž vzrástla cena za testovanie. Rovnako nepovažujem za dobré, že vláda si nezobrala 150-tisíc testerov z Číny a nechala ich českej strane. Dáva tak podnet na rôzne podozrenia, prečo sa tak stalo. A to nie je dobré.

Stojíme pred zásadnou úlohou, ako ďalej ochrániť ľudí nielen pred chorobou, ale aj ekonomickými dosahmi. Ekonomické opatrenia novej vlády pod názvom „Prvá pomoc“ považujem za správne rozhodnutie. Ľudia sa cítili sociálne ohrození a bolo nutné vyslať signál, že štát je pripravený konať. Balík opatrení a bankových záruk vnímam ako signál pre zamestnávateľov neprijímať unáhlené rozhodnutia a vystavovať tak ľudí existenčnej neistote. Som však presvedčený, že ak nezačne vláda rokovať o pomoci s najväčšími zamestnávateľmi, tak sa celá „Prvá pomoc“ zrúti ako domček z karát, pretože na nich sú naviazaní strední a malí podnikatelia. Kritickú situáciu pochopila aj EK, ktorá významným spôsobom rozšírila rámec a možnosti poskytovania štátnej pomoci, ktorá zahŕňa aj veľké firmy. Pred novou koalíciou stojí celý rad úloh. Našou úlohou je ponúkať verejnosti rozumné riešenia a ich rozhodnutia kontrolovať.

Zdroj: https://komentare.hnonline.sk/komentare/2123166-ponukneme-riesenia-a-kontrolu-moci?fbclid=IwAR0TE4aIsQYNmvqgCpCLlyNk3OHKEgh5Of0bHGPYcSKtDwMAPRgtbLgpxf0

<< Späť k článkom