Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

HLAS – SD: Nový štátny tajomník agrorezortu je dôkazom totálnej personálnej a odbornej vyprahnutosti OĽaNO

Patrícia Medveď Macíková
Hnutie OĽaNO nie je odborne schopné viesť agrorezort. Nominácia štátneho tajomníka bez akýchkoľvek odborných znalostí z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, či lesného hospodárstva, podčiarkuje neschopnosť hnutia Igora Matoviča viesť tak významný rezort.

Bratislava 20. Januára 2022 – Hnutie OĽaNO nie je odborne schopné viesť agrorezort. Nominácia štátneho tajomníka bez akýchkoľvek odborných znalostí z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, či lesného hospodárstva, podčiarkuje neschopnosť hnutia Igora Matoviča viesť tak významný rezort.

„Deštrukcia agrorezortu hnutím OĽaNO pokračuje. V období, keď sa rieši Strategický plán za štyri miliardy eur a Slovensko vo výrobe potravín padlo na poslednú priečku v EÚ, dopĺňa neschopného ministra nekompetentný štátny tajomník bez akýchkoľvek odborných znalostí. Takéto hazardovanie so slovenskými spotrebiteľmi je neakceptovateľné. Rezort, ktorého činnosť sa denno-denne týka každého jedného spotrebiteľa, bez odbornosti viesť jednoducho nie je možné. Za neschopnosť hnutia Igora Matoviča v budúcnosti zaplatí každý občan Slovenska prístupom k nekvalitným a drahým potravinám z dovozu. Už dnes sú pritom potraviny na Slovensku najdrahšie spomedzi krajín V4,“ uviedol Róbert Puci, poslanec NR SR a člen predsedníctva strany HLAS – SD.

Nominant OĽaNO Martin Kováč je absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. V rokoch 2010 – 2012 bol splnomocnencom Vlády SR pre Program revitalizácie krajiny a integrovaný manažment povodí a krajiny.

„V OĽaNO si zrejme neuvedomili, že vodstvo patrí do kompetencie ministerstva životného prostredia a nie ministerstva pôdohospodárstva. Nominácie Igora Matoviča v agrorezorte sa na dlhú dobu zapíšu do histórie. Minister je bankár, Slovenský pozemkový fond vedie katechét, Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky, zodpovedný za kontrolu pesticídov a herbicídov, manažuje cukrár. A dnešným vymenovaním štátneho tajomníka k nim pribudol vodohospodár,“ uviedol Róbert Puci.

<< Späť k článkom