Video galéria

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Nie diktát, ale diskusia!

Reforma národných parkov, či zaraďovanie nových území v rámci NATURA 2000 nemôžu byť nalinajkované od stola z Bratislavy. Takto zásadné opatrenia musia byť plánované a realizované v úzkej súčinnosti s tými, ktorých sa bezprostredne týkajú. A to z prestaviteľmi obcí a miest, ktoré v tomto musia byť pre vládu rovnocenní partneri.