HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Mimoriadna valorizácia životného minima

Cieľom novely zákona je zavedenie mimoriadnej valorizácie sumy životného minima v dôsledku skokového nárastu regulovaných cien

Cieľom novely zákona je zavedenie mimoriadnej valorizácie sumy životného minima v dôsledku skokového nárastu regulovaných cien

<< Späť k článkom