Zákony podkategorie

HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Obedy zadarmo pre deti v školách

Cieľom novely zákona je poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí.

Cieľom novely zákona je poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí.

<< Späť k článkom