Zákony podkategorie

HLAS - sociálna demokracia

Richard Raši

Odloženie povinnosti obcí spracovávať kuchynský odpad

Účelom návrhu zákona bol posun účinnosti ustanovení zákona o odpadoch, ktoré stanovovali povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre...

Účelom návrhu zákona bol posun účinnosti ustanovení zákona o odpadoch, ktoré stanovovali povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V dôsledku vzniku objektívnych dôvodov súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 reálne hrozilo, že veľký počet miest a obcí nedokáže takýto funkčný systém zberu zriadiť riadne a včas.

<< Späť k článkom