Zákony podkategorie

HLAS - sociálna demokracia

Richard Raši

Stabilita rastu a predvídateľnosti príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých

Účelom novely zákona bolo zabezpečiť stabilitu rastu a predvídateľnosti výšky dvoch príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – príspevku na osobnú...

Účelom novely zákona bolo zabezpečiť stabilitu rastu a predvídateľnosti výšky dvoch príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie ich naviazaním na minimálnu mzdu. Uvedená zmena sa z dôvodu nezáujmu vlády SR javí ako nevyhnutná, keďže súčasná výška týchto príspevkov je naviazaná na nariadenie vlády SR, ktoré v súčasnom znení môže ostať nezmenené aj niekoľko rokov.

<< Späť k článkom