HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Usporiadanie vlastníckych vzťahov  pozemkom na území obcí

Navrhuje sa usporiadanie vlastníckych vzťahov s cieľom odstrániť problémy obcí pri nakladaní s vlastným majetkom a stanovuje sa povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu viesť...

Navrhuje sa usporiadanie vlastníckych vzťahov s cieľom odstrániť problémy obcí pri nakladaní s vlastným majetkom a stanovuje sa povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu viesť osobitnú evidenciu pozemkov v jeho správe.

<< Späť k článkom