HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Výnimka z verejného obstarávania pre zdravé potraviny

Cieľom novely zákona je umožniť školám a školským zariadeniam nakupovať potraviny od prvovýrobcov, lokálke a s dôrazom na kvalitu.

Cieľom novely zákona je umožniť školám a školským zariadeniam nakupovať potraviny od prvovýrobcov, lokálke a s dôrazom na kvalitu.

<< Späť k článkom