HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na území obcí

Zámerom novely zákona je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obcí. 

Zámerom novely zákona je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obcí. 

<< Späť k článkom