HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Zavedenie minimálnej sumy, ktorou Slovenská republika bude každoročne podporovať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Stanovuje sa záväzok Slovenskej republiky poskytovať zväzu na jeho činnosť príspevok zo štátneho rozpočtu každý rok vo výške 500 tisíc...

Stanovuje sa záväzok Slovenskej republiky poskytovať zväzu na jeho činnosť príspevok zo štátneho rozpočtu každý rok vo výške 500 tisíc eur upravený o výšku inflácie v rozhodnom období

<< Späť k článkom