HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Zriadenie Centrálneho registra výziev

 Cieľom novely zákona je zaviesť poriadok pri poskytovaní dotácií, grantov a príspevkov tak, že všetky informácie o podmienkach výziev, ich žiadateľoch a úspešných...

 Cieľom novely zákona je zaviesť poriadok pri poskytovaní dotácií, grantov a príspevkov tak, že všetky informácie o podmienkach výziev, ich žiadateľoch a úspešných uchádzačoch budú zverejnené na 1 mieste po vzore Centrálneho registra zmlúv

<< Späť k článkom