HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Zvýšenie tarifných platov pre zamestnancov v školstve o 10 %

Cieľom novely zákona je zvýšiť tarifné platy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom o 10 % z dôvodu mimoriadne vysokej inflácie a rastu životných nákladov

Cieľom novely zákona je zvýšiť tarifné platy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom o 10 % z dôvodu mimoriadne vysokej inflácie a rastu životných nákladov

<< Späť k článkom